Oskar de Roos

Ik heb voor Ecorys gekozen omdat dit bedrijf enthousiaste academische talenten de mogelijkheid biedt publieke en private partijen te adviseren op uiteenlopende onderwerpen. Daarnaast kan ik deelnemen in een career development programma en krijg ik de ruimte om sturing te geven aan de ontwikkeling van mijn expertise."

Tijdens mijn Bachelor aan de Universiteit van Amsterdam heb ik Internationale Betrekkingen in combinatie met Internationale Economie gestudeerd. Daarna heb ik een Master International Management and Public Policy aan de Erasmus Universiteit Rotterdam afgerond. Bij Ecorys richt ik mij op concurrentiekrachtvraagstukken en EU-beleid (met name energie- en grondstoffenbeleid). Een van mijn recente Ecorys-projecten betreft transparantie binnen de brandstoffenmarkt. Naast onderzoeks- en adviesopdrachten ben ik ook betrokken bij acquisitietrajecten