Ilse van de Velde

"Drinkwater en sanitatie zorgt voor betere levensomstandigheden in ontwikkelingslanden. Als ik zeg dat ik deze investeringsprojecten financieel-economisch mag onderbouwen, snapt iedereen waarom ik met plezier opsta om naar mijn werk te gaan". 

Ik werk sinds 2001 bij Ecorys In Nederland heb ik veel projecten op het gebied van water en waterbeheer gedaan, zoals maatschappelijke kosten-batenanalyses, economische impact studies, business cases, scenario-analyse, financiering en andere economische instrumenten voor watermanagement. De afgelopen jaren heb ik veel aspirant en nieuwe EU-lidstaten zoals Estland, Letland, Roemenië, Bulgarije en Turkije geholpen met het opstellen van waterbeheerplannen. Ook heb ik diverse trainingen op dit gebied gegeven. Daarnaast beoordeel ik drinkwater en sanitatie project in ontwikkelingslanden op financieel en economische haalbaarheid, zodat alleen in financieel volhoudbare project wordt geïnvesteerd.