Trade Assistance Yemen (TRAY)

Opdrachtgever: 

Delegatie van de Europese Unie in de Republiek Jemen

Status: 

lopend

Jaar: 

2013-2015

De economie van Jemen is sterk afhankelijk van de export van aardolie. In de komende 10 à 15 jaar zal deze uitvoer langzaamaan afnemen door uitputting van de reserves. Terwijl internationale handel wereldwijd toeneemt, is het aandeel van de handel in het BNP van Jemen de afgelopen decennia afgenomen. Ecorys ondersteunt de regering van Jemen bij het realiseren van nieuw economisch beleid dat hier verandering in moet brengen.Om de export te diversifiëren en toegang te krijgen tot nieuwe markten heeft de Jemen lidmaatschap aangevraagd bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO). De Europese Unie heeft tussen 2001 en 2011 de regering geassisteerd bij het toetredingsproces. Het project Trade Related Assistance to Yemen (TRAY) rondt dit proces af en implementeert de toezeggingen die hier uit voortvloeien. Daarnaast ondersteunt het de ontwikkeling van nieuw handelsbeleid. Het nieuwe beleid moet op de lange termijn leiden tot economische groei en armoedebestrijding in Jemen. Ecorys levert in samenwerking met de lokale consultancy MakCorp de nodige Technical Assistance aan het ministerie van Industrie en Handel om deze doelen te bereiken.Ecorys heeft al meerdere projecten in Jemen uitgevoerd. Zo is al eerder samengewerkt met het ministerie bij de ontwikkeling van een economische zone in 2008 en 2009. Daarnaast heeft Ecorys een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar de assistentie van de EU bij het toetredingsproces tussen 2001 en 2011 en is actief geweest bij een PPP-programma en een nationale MKB-studie.