Technische Assistentie EU regionaal beleid

Opdrachtgever: 

EU

Status: 

lopend
Ecorys is ‘hofleverancier’ van de EU als het gaat om het verzorgen van Technische Assistentie voor regionaal beleid in toetredingslanden. En ook in de zogeheten ‘neighbourhood-landen’ spelen we een belangrijke rol. In de afgelopen jaren hebben we geholpen het regionaal beleid vorm te geven in verschillende Balkan-landen (Kroatië, Servië, Kosovo, Albanië) en Turkije. Onze experts leidden hier projectteams die de landen hebben geassisteerd bij alle onderdelen van regionaal beleid: beleidsontwikkeling en -uitvoering, capaciteitsontwikkeling en organisatie-ontwikkeling. Dit alles om de landen voor te bereiden op het EU-lidmaatschap. Ook in aangrenzende landen zijn we actief: zo voeren we bijvoorbeeld regionale-ontwikkelingsprojecten uit in o.a. Georgië, Armenië en Belarus.