Sociaal-economische studie APMT

Opdrachtgever: 

APM Terminals Management BV

Status: 

lopend

Jaar: 

2012

De activiteiten van APM Terminals (APMT) vinden plaats in een wereldwijd netwerk van 132 havens, containerterminals en hinterland dienstverlening in 63 landen. APMT biedt werk aan ongeveer 24.000 mensen. Omdat APMT door de aard van dienstverlening vooral handel faciliteert, zijn haar activiteiten direct van invloed op mens en milieu. Bovendien worden veel landen waar APMT actief is, gekenmerkt door een laag sociaal en economisch ontwikkelingsniveau. APMT streeft ernaar om op het gebeid van economie, mens en mileur zo duurzaam mogelijk te opereren en voert daarom een omvangrijk MVO-beleid. Het uitvoeren van studies om de social-economische impact van haar activiteiten te meten maakt deel uit van dat beleid.

Ecorys heeft voor APM Terminals een analytisch kader en een methodologisch template ontwikkeld voor het uitvoeren van sociaal-economische impact studies. De aanpak en de template zijn gebaseerd op internationaal erkende en transparante benaderingen, zoals de Sustainability Reporting Guidelines geformuleerd door de Global Reporting Initiative. De template weerspiegelt een gestructureerde benadering voor het uitvoeren van dergelijke studies. Het is gebaseerd op soortgelijke indicatoren en methodes om data te vergaren die voor alle operaties die APMT wereldwijd uitvoerd, kunnen worden gebruikt. De template schrijft ook een homogene vorm van reportage voor. De toepasbaarheid van de template heeft Ecorys onderzocht in Poti Sea Port, Georgie.