Omvang en ontwikkeling van EVC in Nederland

Opdrachtgever: 

Ministerie van OCW (2010 ook Ministerie van SZW)

Status: 

afgerond

Jaar: 

2010 en 2012

EVC-trajecten (erkennen van verworven competenties) zijn een belangrijk instrument voor een leven lang leren. De overheid heeft de afgelopen jaren de inzet van EVC dan ook gestimuleerd. Om na te gaan of het aantal beoogde EVC-trajecten werd gerealiseerd heeft de projectdirectie Leren & Werken Ecorys gevraagd voor de periode 2005-2009 het aantal gerealiseerde EVC-trajecten – volgens de EVC-code – in beeld te brengen. Daarbij is nagegaan of EVC-aanbieders en O&O-fondsen in de toekomst groei verwachten. De studie laat tevens zien welke factoren in deze ontwikkeling een rol spelen en in welke mate de EVC-procedure leidt tot een vervolg (opleiding, maatwerk, diplomering).

In 2012 is een actualisatie uitgevoerd voor de jaren 2010 en 2011. Het rapport is verschenen onder de titel ‘EVC gemeten. Actualisatie 2011-2012’.