Monitoring parkeren Den Haag

Opdrachtgever: 

Gemeente Den Haag

Status: 

afgerond

Jaar: 

2005-2012

De dienst Stadsbeheer heeft als taak een optimale parkeersituatie te realiseren. De bezettingsgraad, het percentage fout parkeren (Mulder feiten) en de betalingsbereidheid voor tickets vormen met elkaar de indicatoren voor de parkeersituatie in Den Haag. ECORYS-Bureau Dam heeft een contract van 3 jaar afgesloten met de gemeente Den Haag om deze kengetallen drie maal per jaar te toetsen. Veldwerkers voeren parkeertellingen uit op alle momenten dat betaald parkeren geldt in het gebied dat zo’n 65.000 plaatsen omvat.