Monitoring maatregelen opleiding leraren beroepsonderwijs

Opdrachtgever: 

Ministerie van OCW

Status: 

lopend

Jaar: 

2013

Om de kwaliteit van de opleiding van leraren voor het beroepsonderwijs (vmbo en mbo) te verbeteren en meer aankomende leraren kennis te laten maken met het beroepsonderwijs zijn er door het ministerie van OCW drie maatregelen ingevoerd. Ten eerste worden er twee afstudeerrichtingen bij de tweedegraads lerarenopleiding ingevoerd: ‘algemeen vormend onderwijs’ en ‘beroepsgericht onderwijs’. Ten tweede is er een kwaliteitskader en zijn er betere scholingstrajecten opgezet voor zij-instromers, zodat hun pedagogische en didactische kwaliteit in het mbo wordt verhoogd. Daarnaast is er om meer mensen te laten kiezen voor het leraarschap in het beroepsonderwijs een educatieve minor beroepsonderwijs voor hbo bachelor studenten buiten de lerarenopleiding ingevoerd. Deze minor is een nieuwe route naar het leraarschap voor de beroepsgerichte vakken in vmbo en mbo.

In opdracht van het ministerie van OCW onderzoekt Ecorys in samenwerking met MOOZ Onderzoek in hoeverre de doelstellingen van de maatregelen worden gehaald. Er wordt zowel onderzocht hoe de maatregelen zijn ingevoerd als ook welke effecten deze hebben. Om na te gaan hoe leraren de twee nieuwe afstudeerrichtingen vormgeven worden er interviews gehouden met opleidingsdirecteuren. Daarnaast worden er internetenquêtes afgenomen onder 4e–jaarsstudenten van de lerarenopleiding om een goed beeld te krijgen van de nieuwe afstudeerrichtingen en na te gaan of deze daadwerkelijk leiden tot een betere voorbereiding op de beroepspraktijk. In aanvulling op de enquête worden enkele secundaire analyses uitgevoerd op basis van de loopbaanmonitor. Om een oordeel te kunnen vellen over de toerusting van de (nieuw opgeleide) leraren op het (v)mbo worden schoolleiders, bestuurders en stagebegeleiders bevraagd (casestudies). Het onderzoek loopt gedurende de periode 2013-2017.

Case study: 

Onderwijs