Monitor arbeidsmarkt apotheekbranche

Opdrachtgever: 

Stichting Bedrijfsfonds Apotheken

Status: 

afgerond

Jaar: 

2012

De Stichting Bedrijfsfonds Apotheken (SBA) staat voor professioneel werken in de apotheek en de ontwikkeling van mensen die hierin werkzaam zijn. Sinds 2001 laat de Stichting Bedrijfsfonds Apotheken (SBA) de Arbeidsmarktmonitor Apotheekbranche opstellen. De Arbeidsmarktmonitor Apotheekbranche is een kwantitatief beschrijvend onderzoek waarbij een representatief beeld wordt gegeven voor de apotheekbranche. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van bestaande bronnen, maar het belangrijkste deel van het onderzoek bestaat uit de gegevensverzameling d.m.v. een elektronische enquĂȘte onder apothekers, apothekersassistenten en overige medewerkers van de apotheek. De vergelijking met de historische arbeidsmarktinformatie een belangrijk doel, zodat de arbeidsmarktontwikkelingen goed in beeld worden gebracht.