Marktonderzoek Haarlem Boerhaavewijk

Opdrachtgever: 

Elan Wonen

Status: 

afgerond

Jaar: 

2013

De Boerhaavewijk in Haarlem is een typische naoorlogse wijk volgens het stedenbouwkundige principe van portiekflats in woonstempels met overwegend corporatiebezit . Dit stedenbouwkundige principe is de laatste jaren door de moderne woonwensen ingehaald. Hierdoor heeft de Boerhaavewijk te kampen met zowel sociale problemen zoals leefbaarheid, vervuiling en onveiligheid als woon technische problemen waardoor de woningen over het algemeen te klein zijn en niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd.

Woningcorporatie Elan Wonen is voornemens 15 portiekflats ter herstructureren. Concreet betekent dit gefaseerd de renovatie van 120 flatwoningen en de sloop van 162 woningen met vervangende nieuwbouw van 120 eengezinswoningen in de vrije huursector.

In dit verband heeft Ecorys een woningmarktonderzoek uitgevoerd dat zowel de kwantitatieve als kwalitatieve behoefte naar vrije sector huurwoningen in Haarlem en de Boerhaavewijk in het bijzonder in kaart bracht.

Het uitgevoerde marktonderzoek geeft antwoord geeft op de vraag welke woningtypen voor welk prijsniveau en in welke aantallen marktconform zijn. Daarnaast is er een randvoorwaardelijk kader afgegeven aan welke kwaliteitseisen zowel de woning als de woonomgeving moeten voldoen om onderscheidend te zijn in de markt. Op basis van de resultaten wordt het (nieuwe) woningbouwprogramma van de Boerhaavewijk verder uitgewerkt.

Naast de Boerhaavewijk heeft Ecorys recentelijk soortgelijke onderzoeken uitgevoerd in Hillegom, Haarlemmermeer, IJmuiden, Rosmalen, Utrecht en Wormerveer voor zowel marktpartijen (ontwikkelaars en institutionele beleggers) als woningcorporaties.