Kostenbesparingen als gevolg van de invoering van het verplichte leveranciersmodel

Opdrachtgever: 

Autoriteit Consument en Markt

Status: 

afgerond

Jaar: 

2013

Voor de energiekamer van de NMa heeft Ecorys een studie uitgevoerd naar de kostenbesparingen als gevolg van de invoering van het verplichte leveranciersmodel.

Aanleiding voor het onderzoek is de invoering van het verplichte leveranciersmodel in de energiesector in 2013. Een belangrijke doelstelling voor de invoering van het nieuwe marktmodel is het efficiƫnter maken van de energieketen, waardoor kostenbesparingen kunnen worden gerealiseerd voor de sector als geheel. Om te zorgen dat de besparingen daadwerkelijk aan de afnemer worden teruggegeven heeft de wetgever een extra correctiebepaling in de wet opgenomen. Doel van dit onderzoek is om vast te stellen hoe hoog de kostenbesparingen zijn voor de energiesector die gerealiseerd kunnen worden als gevolg van de invoering van het leveranciersmodel.

Om tot een antwoord te komen op de vraag hoe hoog de gerealiseerde besparingen zijn heeft Ecorys op basis van desk research en interviews met netbeheerders en leveranciers een inschatting gemaakt van de totale besparingen van de sector. De resultaten zijn getoetst tijdens een workshop met de sector.

Klik hier voor het eindrapport.

Case study: 

Energie