KBA energieneutrale regio Stedendriehoek

Opdrachtgever: 

Gemeente Deventer

Status: 

afgerond

Jaar: 

2014

Het project behelsdeeen analyse van de financiële effecten in een Business Case analyse en van de welvaartseffecten in een MKBA voor de regio Stedendriehoek (de gemeenten Apeldoorn, Deventer en Zutphen). Ten behoeve van de analyse zijn scenario's opgesteld waarin energieneutraliteit wordt bereikt in 2030. Het gaat bij energieneutraliteit zowel om de opwekking van energie in de regio, als om de transitie in het gebruik waarbij fossiele brandstoffen als aardgas, benzine en diesel worden vervangen door duurzame bronnen als warmtepompen en elektrisch vervoer, op basis van zonne- en windenergie. Naast de besparingen op uitgaven aan grijze stroom, aardgas en transportbrandstoffen zijn de effecten op de regionale werkgelegenheid en leefomgeving in kaart gebracht.

Klik hier voor het eindrapport.

 

Case study: 

Energie