Kansen voor Sint Maarten

Opdrachtgever: 

Ministerie van Toerisme, Economische Zaken en Telecommunicatie, Sint Maarten

Status: 

lopend

Jaar: 

2011-2012

Ecorys heeft in het kader van dit project een economische verkenning opgesteld voor Sint Maarten voor de periode 2012-2013. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met Curconsult, een economisch onderzoeks- en adviesbureau met een sterke expertise in het Caribisch gebied. Op basis van statistische gegevens en literatuur zijn de relevante economische ontwikkelingen in kaart gebracht. Gesprekken en aanvullende diepte interviews zijn gevoerd met een groot aantal partijen uit verschillende sectoren van de economie en met vertegenwoordigers uit de publieke en private sector over de verwachtingen en de effecten van beleidsvoornemens en investeringsplannen.

Het eindrapport presenteert een kwalitatieve inschatting van de ontwikkeling van een aantal macro-economische kernindicatoren zoals economische groei, internationale handel, werkgelegenheid en inflatie, en geeft vooruizichten voor een aantal kernactiviteiten zoals de toerismesector, bouwsector en personen- en vrachtvervoer. De analyse besluit met een overzicht van kansrijke mogelijkheden voor investeerders en economische ontwikkeling van het eiland.