Impact Asean Aviation Market

Opdrachtgever: 

European Aviation Safety Agency

Status: 

afgerond

Jaar: 

2012

De 10 lidstaten uit Zuidoost Azië van de handelsassociatie ASEAN hebben in 2009 afgesproken om te komen tot een geliberaliseerde luchtvaartmarkt in 2015. Hiervoor moeten de zogenoemde 3e, 4e en 5e vrijheid worden ingevoerd., wat het mogelijk maakt voor luchtvaartmaatschappijen uit die landen om zonder beperkingen binnen deze landen passagiers en vracht te vervoeren (met uitzondering van binnenlands vervoer). Anno 2012 aarzelen diverse landen nog om de stap naar de geliberaliseerde markt te maken. Ecorys is gevraagd om de economische effecten van een dergelijke liberalisering in beeld te brengen voor Indonesië, Myanmar en de Filippijnen. Hiervoor kijken we naar de directe en indirecte economische effecten, en de mogelijkheden die de liberalisering in de luchtvaart biedt voor de ontwikkeling van het toerisme.