Hernieuwbare energie in Flevoland, Maatschappelijke kosten en baten van hernieuwbare energieopties in 2050

Opdrachtgever: 

Provincie Flevoland

Status: 

afgerond

Jaar: 

2015

De Provincie Flevoland wil haar positie als meest duurzame provincie van Nederland verder uitbouwen. Daarom heeft de provincie Ecorys gevraagd om te helpen bij de bepaling van een strategie om te komen tot een energieneutraal Flevoland in 2050. Dit is gedaan door de verwachte maatschappelijke effecten van hernieuwbare energieopties en besparingsopties anno 2050 gedetailleerd in kaart te brengen, inclusief verdeling van deze effecten over verschillende stakeholders (bewoners, overheden, investeerders, zowel binnen Flevoland als daarbuiten). Hierbij is gekeken naar verschillende invalshoeken: technisch (hoeveel energie kan er opgewekt worden in de provincie), ruimtelijk (hoe kan de ruimtelijke inpassing van energie-opties optimaal plaatsvinden) en economisch (hoe kunnen de maatschappelijke effecten worden geoptimaliseerd).

Op basis hiervan zijn transitiescenario's opgesteld voor een energieneutraal of energie-exporterend Flevoland vanuit verschillende denkrichtingen. De resultaten helpen de provincie om de energiestrategie te richten op veelbelovende energieopties, met optimaal maatschappelijk rendement en minimale ruimtelijke impact, specifiek vanuit het perspectief van de provincie.

Klik hier voor het eindrapport.

Case study: 

Energie