Fiscale stimulering zuinige auto’s

Opdrachtgever: 

Ministerie van Financiën

Status: 

afgerond

Jaar: 

2010

In opdracht van de staatssecretaris van Financiën heeft Ecorys de effecten geanalyseerd van het fiscale vergroeningsbeleid voor personenauto’s. Uit de analyse komt naar voren dat het nieuwe beleid sterk van invloed is geweest op verkoop van auto’s en dat het heeft geresulteerd in een sterke daling van de gemiddelde CO2-uitstoot.

Ecorys heeft een voorstel gedaan voor aanpassing van het huidige beleid waarin wordt uitgegaan van een stapsgewijze overgang naar identieke vrijstellings- en zuinigheidsgrenzen voor benzine- en dieselauto’s. De huidige BPM-vrijstellingsgrens van 110 en 95 gram CO2 per kilometer voor benzine- en dieselauto’s wordt stapsgewijs aangescherpt naar 82 gram in 2015.

Specifiek voor dit onderzoek heeft Ecorys het CARbonTAX-model ontwikkeld om verschillende scenario’s door te rekenen. Het ontwikkelde model geeft onder meer inzicht in de effecten van denkbare scenario’s voor fiscale stimulering op de omvang en de samenstelling van nieuwverkopen, op de overheidsinkomsten en op de CO2-uitstoot.

De plannen die de staatssecretaris nu heeft gepresenteerd bouwen in hoofdlijnen voort op het door Ecorys ontwikkelde scenario. In de Autobrief geeft de staatssecretaris aan dat het scenario voor hem voldoende aanknopingspunten geeft om het merendeel daarvan om te zetten in een wetsvoorstel.

Het gehele rapport is hier te downloaden. De Autobrief is hier te downloaden. Voor een uitgebreidere beschrijving van dit project, kijk hier.