Evaluations of the European Commission – Youth Sector

Opdrachtgever: 

Europese Commissie - DG EAC

Status: 

lopend

Jaar: 

2013

Evaluations of the European Commission- European Youth Forum operating grant agreements & European Commission – Council of Europe youth partnership agreements 2007-2011/12

In opdracht van de Europese Commissie (DGEAC) voert Ecorys de evaluatie uit van (1) de exploitatiesubsidie van de Europese Commissie aan het Europese Jeugdforum en (2) de jeugd partnerschapovereenkomst tussen de Europese Commissie en de Raad van Europa-(2007-2011/2012).

Deze evaluatie heeft betrekking op de samenwerking tussen de Europese Commissie en de Raad van Europa op het gebied van jeugd, alsmede de activiteiten van het Europees Jeugdforum. De evaluatie neemt de periode 2007 tot 2011 in beschouwing, en als het mogelijk is het eerste deel van 2012. In deze evaluatie wordt de relevantie, effectiviteit en efficiëntie beoordeeld, daarnaast moet de evaluatie leiden tot aanbevelingen voor de toekomstige programmaperiode.

Case study: 

Onderwijs