Evaluatie Youth in Action

Opdrachtgever: 

Europese Commissie DG EAC

Status: 

afgerond

Jaar: 

2010-2011

Youth in Action (2007-2013) is een Europees programma voor jongeren tussen 13 en 30 jaar. Het programma bevordert mobiliteit van jongeren binnen en buiten de EU-grenzen, niet-formeel leren en interculturele dialoog. Ecorys heeft de mid-term evaluatie van het programma uitgevoerd, met als doel het beoordelen van de complementariteit, relevantie, effectiviteit en efficiëntie van het programma. De evaluatie geeft aanbevelingen voor de huidige programmaperiode en de nieuwe programma periode na 2013. Ecorys heeft verschillende activiteiten uitgevoerd: literatuuronderzoek, analyse monitoringdata, enquête onder deelnemers en een controlegroep en interviews met de Europese Commissie, Nationale Agencies, Nationale autoriteiten, jeugdwerkers, jeugdorganisaties en jongeren.