Evaluatie Eures 2010-2013

Opdrachtgever: 

UWV

Status: 

afgerond

Jaar: 

2013

Als partner in het EURES netwerk heeft het UWV zich gecommitteerd aan het laten uitvoeren van een onafhankelijke kwalitatieve evaluatie van haar activiteiten uit het driejaren kaderplan EURES Nederland 2010 – 2013. Deze evaluatie komt op een cruciaal moment voor de implementatie van het hervormde EURES netwerk in 2014. EURES staat op het punt getransformeerd te worden van een inzichtelijkheidsmiddel naar een instrument voor actief arbeidsmarktbeleid, inclusief het matchen, plaatsen en werven van mobiele werknemers.

Deze evaluatie richt zich met name op de toegevoegde waarde van EURES, de effectiviteit van de activiteiten in het licht van de EURES richtlijnen en de werkplannen van UWV/ EURES Nederland, alsmede de kwaliteit van dienstverlening en communicatiemiddelen. Deze onderwerpen zijn als vier focusvragen door het UWV geformuleerd.