Evaluatie EU steun Libanon

Opdrachtgever: 

De Europese Commissie

Status: 

afgerond

Jaar: 

2011-2012

Ecorys heeft een ex-post evaluatie uitgevoerd van de impact van de door de Europese Commissie verstrekte MFA (Macro-Financial Assistance) (MFA) voor de periode 2008-2010.

Het doel van de evaluatie was het beoordelen van de impact zodat deze gebruikt kan worden voor het verbeteren toekomstige MFA interventies. De evaluatie is gebaseerd op de richtlijnen voor ex post evaluaties van MFA operaties. De evaluatie focust zich qua analyse op 3 hoofdgebieden:

• De economische impact van de MFA operaties op het begunstigde land.
• De toegevoegde waarde van de EU interventie gedurende de gehele operatie
• Duurzaamheid van de positie van het land als gevolg van de interventie

In de evaluatie is er gebruik gemaakt van een 3 stappen benadering. Allereerst het identificeren van de verschillende type korte termijn effecten en middellange termijn structurele effecten. Bij deze stap hoorde ook het kunnen identificeren van duidelijke oorzakelijke verbanden tussen de MFA en de gevolgen. Vervolgens het vormen van een ‘counterfactual’ scenario waartegen de geobserveerde effecten gewogen kunnen worden. De derde en laatste stap behelst het bepalen van het effect van de operatie. De structurele effecten kunnen gevonden worden door een vergelijking te maken tussen de gevonden effecten en het ‘counterfal’ scenario.