European Vacancy Monitor

Opdrachtgever: 

ICON / Europese Commissie

Status: 

lopend

Jaar: 

2012 - 2014

In het kader van de New Skills for New Jobs Initiative heeft de Europese Commissie de European Vacancy Monitor gelanceerd in maart 2010. Het doel van het project is het verbeteren van de beschikbaarheid en toegankelijkheid van arbeidsmarktinformatie in de EU, om zodoende stakeholders tijdig te informeren over trends op de arbeidsmarkt.

Het onderzoek is toegespitst op de analyse van vacatures (waaronder totaal, instroom, uitstroom, skills, knelpunten, marktpositie van verschillende wervingskanalen). De belangrijkste informatiebronnen voor dit project zijn: arbeidsbureaus (PES/EURES), bureaus voor de statistiek (nationaal, Eurostat), maar ook uitzendbureaus (TWA), online vacaturesites (job boards) en onderzoeksinstellingen.

Het resultaat van de analyses wordt gerapporteerd in 6 kwartaalberichten van de European Vacancy Monitor Bulletin, 6 kwartaalberichten van de Job Mobility Bulletin en een afsluitende European Jobs and Skills Needs Report.