Effectstudie winkelplan Almelo voetbal stadion Heracles

Opdrachtgever: 

Combinatie

Status: 

afgerond

Jaar: 

2013-2014

In opdracht van de ontwikkelaars van het nieuwe Heracles stadion heeft Ecorys een ruimtelijke effectstudie uitgevoerd. De studie bevat een analyse van de winkelmarkt in Almelo, waarbij wordt ingegaan op het huidige functioneren van winkelgebieden en de mogelijkheden van nieuwe detailhandel. Op basis hiervan zijn de ruimtelijke effecten van het beoogde winkelprogramma voor het nieuwe Heracles stadion inzichtelijk gemaakt en is daarnaast geadviseerd over het meest optimale winkelprogramma voor het stadion. Het onderzoek heeft een afgewogen fundament voor de besluitvorming door de betrokken partijen gevormd.