De rol van distributienetbeheerders in een smart-grid omgeving

Opdrachtgever: 

Europese Commissie, DG Energy

Status: 

afgerond

Jaar: 

2014

In deze studie analyseerde Ecorys en ECN wat de mogelijke rol en verantwoordelijkheid kan zijn van distributienetbeheerders in het slimme net van de toekomst. Een slim net biedt kansen om de energiemarkt te optimaliseren, middels nieuwe smart grid services. Vanuit welvaartseconomisch perspectief is geanalyseerd in welke mate deze diensten aan de markt overgelaten kunnen worden of beter thuishoren bij een gereguleerde monopolist.

Klik hier voor het eindrapport.

Case study: 

Energie