Vaststelling van de beste duurzame energie-investeringen mobilisatie opties op lokaal en regionaal niveau

Opdrachtgever: 

Europese Commissie, DG TREN

Status: 

afgerond

Jaar: 

2012

Het doel van het project was inzicht te krijgen in de succesfactoren die de ontwikkeling en implementatie van duurzame energiemaatregelen en projecten in de gebouwde omgeving. Het project richtte zich voornamelijk op de financiering van energie-oplossingen op lokaal en regionaal niveau, en de randvoorwaarden die de constructie tot een succes maken. Een groot aantal lokale en regionale projecten werden geanalyseerd, waarbij specifiek werd gekeken naar de 'do's en dont's' om financiering te krijgen voor dergelijke projecten. Aan Ecorys de taak om de resultaten van de projectanalyses te gebruiken om te komen tot beleidsaanbevelingen voor de Europese Commissie (DG ENER).

Case study: 

Energie