Benodigde competenties voor internationalisering binnen hoger onderwijsinstellingen

Opdrachtgever: 

European Association for International Education

Status: 

lopend

Jaar: 

2013

Hoewel er steeds meer aandacht is voor internationalisering in het hoger onderwijs is er weinig systematische kennis hierover beschikbaar. Vooral als het gaat om een nationaal vergelijkend perspectief. Daarbij is ook weinig bekend over de medewerkers die in hun dagelijkse werk uitvoering geven aan internationalisering in het hoger onderwijs. Werknemers in hoger onderwijsinstellingen hebben te maken met een steeds complexer en veeleisender werkgebied waar specifieke competenties en kennis voor nodig zijn. Over hun behoeften aan (ontwikkeling van) vaardigheden en training is echter weinig bekend.

Met dit onderzoek wordt, in opdracht van de European Association for International Education (EAIE), meer inzicht gegeven in de hedendaagse stand van internationalisering in het hoger onderwijs in het Europese Hoger Onderwijsgebied (EHEA). Er wordt inzicht gegeven in de ontwikkelingen en de uitdagingen waar hoger onderwijsinstellingen mee te maken hebben. Tevens wordt een beeld geschetst van de vaardigheden en kennis die medewerkers in het hoger onderwijs nodig hebben met betrekking tot internationalisering en welke specifieke behoeften ze hierbij hebben. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan verschillen op het gebied van internationalisering tussen landen onderling.

Het in kaart brengen van de uitdagingen rondom internationalisering in het hoger onderwijs is gedaan door een enquĂȘte onder medewerkers internationalisering aan hoger onderwijsinstellingen in Europa. Hiermee zijn antwoorden verkregen van in totaal 2.411 respondenten afkomstig van ruim 1500 onderwijsinstellingen en aanverwante organisaties in 32 Europese landen. De focus van de survey lag op individuen en niet op organisaties of instituties en was gericht op medewerkers die werkzaam zijn op het gebied van internationalisering binnen universiteiten en hogescholen.

Klik hier voor meer informatie.

Case study: 

Onderwijs