Bedrijfeffectentoets Besluit E&G

Opdrachtgever: 

Ministerie van Economische Zaken

Status: 

afgerond

Jaar: 

2015

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken hebben Ecorys & Van Zutphen Economisch Advies, een zogeheten ‘Bedrijfseffectentoets’ uitgevoerd ten behoeve van het Besluit Elektriciteit en Gas. Onderdeel van deze (ex ante) Bedrijfseffectentoets is ondermeer een analyse van de effecten op de regeldruk (administratieve lasten) en de effecten voor het functioneren van de markt en de marktwerking.

In de basis bestaat de projectaanpak uit (i) het in beeld brengen van de wijzigingen in de regelgeving als gevolg van het Besluit, (ii) het inventariseren van de effecten daarvan, (iii) het verzamelen van informatie over deze effecten aan de hand van een veldonderzoek en (iv) het analyseren / doorrekenen van deze effecten. Het uitvoeren van deskstudie en circa 15 interviews betroffen de belangrijkste activiteiten.

De resultaten van het onderzoek zijn neergelegd in een eindrapport, waarvan de resultaten door het ministerie van Economische Zaken worden meegenomen in de Memorie van Toelichting bij het Besluit.

Case study: 

Energie