Analyse van de effectiviteit van de implementatie van artikel 6 van de Energie Efficiëntie Richtlijn

Opdrachtgever: 

Europese Commissie, DG Energy

Status: 

afgerond

Jaar: 

2015

Artikel 6 van de Energie-Efficiëntie Richtlijn (EED) bepaalt dat lidstaten er voor moeten zorgen dat (centrale) overheden alleen producten, diensten en gebouwen aanschaffen met hoge energie-efficiëntie prestaties. Het doel van dit onderzoek was om een overzicht en analyse van het wettelijk kader, het algemene beleid en de praktische implementatie van artikel 6 EED in alle lidstaten te geven en daarnaast aanbevelingen voor mogelijke verbeteringen in het kader van energie-efficiënte aanbestedingen te formuleren. Het onderzoek heeft zich onder andere gefocust op de implementatie van (i) de definitie van ‘centrale overheden’, (ii) het gebruik van specifieke drempelwaarden voor aanbestedingen en (iii) het gebruik van bepaalde uitzonderingen. Daarnaast zijn operationele aspecten geëvalueerd, zoals bijvoorbeeld het bestaan van ondersteuningsmechanismen voor aanbestedende diensten en eventuele barrières voor het toepassen van energie-efficiënte criteria. Het onderzoek omvatte een aantal specifieke activiteiten, waaronder het ontwikkelingen van landenrapporten, een online enquête onder aanbestedende diensten in de EU en het uitvoeren van diepte-interviews met Europese beleidsmakers en aanbestedende diensten. Tenslotte is er ook een analyse van Europese aanbestedingsdata uitgevoerd om bepaalde statistieken met betrekking tot openbare aanbestedingen en artikel 6 van de EED te bepalen.

Case study: 

Energie