Advisering erfpacht Reeuwijk

Opdrachtgever: 

Gemeente Reeuwijk

Status: 

afgerond

Jaar: 

2010

Voor een gebied met uit 1959 daterende woningen en aangrenzende voorzieningen moest een nieuwe erfpachtwaarde worden vastgesteld. Ecorys maakte deel uit van de commissie die de gemeente Reeuwijk hierover heeft geadviseerd. Naast advies over de hoogte van de erfpacht is advies uitgebracht over een mogelijke (juridische) constructie rond de gezamenlijke aankoop van de grond door de erfpachters, en over een (uitsterf)constructie waarmee de overgang naar volledig eigendom van alle erfpachtcontracten optimaal zou kunnen worden geregeld.

De gemeente heeft het advies van de commissie overgenomen en doet alle erfpachters een eenmalige aanbieding om de grond te kopen, op basis van de vastgestelde grondwaarde. Voor het vaststellen van de erfpachtwaarde heeft de commissie gekozen voor de conventionele grondquotemethode met toepassing van de WOZ-waarde (Wet Waardering Onroerende Zaken). Het canonpercentage werd gerelateerd aan de rente op recent uitgeschreven 30-jarige staatsobligaties. Van de kant van de erfpachters was een constructie voorgesteld om de grond eventueel collectief aan te kopen via een op te richten stichting of vereniging. De commissie heeft tegen een dergelijke constructie geadviseerd. Er is tevens advies uitgebracht over een (uitsterf)constructie waarmee de overgang naar volledig eigendom optimaal wordt geregeld.