Ruimtelijke vraagstukken

Regionale economie & concurrentiekracht

Het vermogen om als regio (inter)nationaal te concurreren is onder meer afhankelijk van de kwaliteit van de bedrijfsomgeving, de innovatiekracht van het bedrijfsleven en de dienstverlening van de overheid.

Ecorys is al meer dan 85 jaar actief op het snijvlak van ruimte en economie. We ondersteunen gemeenten, regio’s, regionale samenwerkingsverbanden en ontwikkelmaatschappijen, provincies en de Rijksoverheid met het realiseren en optimaliseren van een sterker, aantrekkelijker en competitief vestigingsklimaat.

Dit doen we op verschillende manieren:

  • Door het opstellen van economische visies, profielen en structuuranalyses. Inzet van ons regionale economische prognosemodel REPROG om regionale en stedelijke prognoses over de ontwikkeling van de (top)sectoren (toegevoegde waarde en werkgelegenheid) te kunnen maken: wat is de toekomst van de (top)sectoren in uw regio of stad?;
  • Ondersteunen in het formuleren van gericht beleid dat aansluit bij de behoeften van ondernemers;
  • Het uitvoeren van benchmarks gemeentelijk ondernemingsklimaat naar de kwaliteit van het ondernemingsklimaat en de gemeentelijke dienstverlening;
  • Analyses van trends en ontwikkelingen die kansen bieden voor verdere economische groei in uw regio;
  • Het bepalen van de economische effecten en het uitvoeren maatschappelijke kosten-batenanalyses van projecten en beleid. Wat zijn de consequenties en hoe groot is de impact?;
  • Het evalueren/toetsen van beleid op efficiency, effectiviteit, relevantie en impact.

Wilt u meer weten over bovenstaande onderwerpen en/of hoe wij u zouden kunnen ondersteunen? Kijk verder op onze website of neem direct met ons contact op en wij helpen u verder.