News Archive

1 year 4 weeks ago
In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Ecorys een onderzoek uitgevoerd naar de ervaringen met en opvattingen over een individuele scholingspremie en een nationaal scholingsfonds. Er is onderzoek gedaan naar de vraag hoe we ervoor kunnen zorgen dat er geen onnodige...
1 year 1 month ago
Gemeenten hebben behoefte aan informatie over diagnose-instrumenten bij re-integratie van werkzoekenden. Informatie om te kiezen voor een instrument dat bij hun situatie past of om de werking en resultaten van een gekozen instrument te evalueren. Ecorys heeft in opdracht van Divosa de Werkwijzer...
1 year 1 month ago
In vervolg op de in 2015 uitgevoerde studie naar de marktmogelijkheden van de aanleg van een buitendijkse maritieme service haven bij Urk, is in december jl. een studie uitgevoerd naar de arbeidsmarkteffecten van de zogenoemde ‘Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland’. Beide studies...
1 year 1 month ago
Michiel Mulder heeft circa 10 jaar gewerkt bij het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB), als programmaleider en senior onderzoeker, met de focus op wonen en projectanalyse. Hier heeft hij veel ervaring op gedaan met beleidsgerichte woningmarktonderzoeken en (maatschappelijke) kosten en baten van...
1 year 1 month ago
Op 27 februari 2017 heeft minister Schultz van Hagen van Infrastructuur en Milieu de Tweede Kamer geïnformeerd over het onderzoek 'Strategische Voordelen van Nederland', uitgevoerd door Ecorys. Dit onderzoek is uitgevoerd als input voor de NOVI en onderzoekt zowel de natuurlijke als '...
1 year 2 months ago
De intermodale route planner voor de Oost-West Corridor is online sinds 30 januari van dit jaar: https://eastwestcorridor.euHet is het eerste intermodale Intelligente Transport Systeem (ITS) binnen het Europese ITS-platform, en kan daardoor als voorbeeld dienen voor andere en toekomstige (corridor...
1 year 2 months ago
Ecorys heeft onderzoek gedaan naar de verwachte effecten van een representatiever beeld van vrouwen en minderheidsgroepen in de media. In het onderzoek, dat in opdracht van WOMEN Inc. is uitgevoerd, heeft Ecorys twee EffectenArena’s georganiseerd rond de thema’s arbeidsmarkt en sociale...
1 year 3 months ago
Op termijn moeten gemeenten, waterschappen, provincies, departementen, en organisaties zich gaan aansluiten op de gemeenschappelijke digitale infrastructuur (GDI). Het GDI is een coherent systeem die het voor burgers, en straks ook voor bedrijven, mogelijk maakt om overheidszaken digitaal te...
1 year 3 months ago
Er wordt per jaar ongeveer 28 miljard euro in goede banen geleid in de Nederlandse samenleving door rechters. Dat blijkt uit onderzoek door Ecorys in opdracht van de Raad voor de rechtspraak. Ter illustratie: 28 miljard euro is ongeveer 4 procent van het Bruto Binnenlands Product. Eerdere...
1 year 3 months ago
Vanaf 2025 moeten alle nieuwe bussen in het openbaar vervoer uitstootvrij zijn. Daarvoor worden nu de eerste stappen gezet. De gemeente Amsterdam en GVB gaan een stapje verder: in april 2015 hebben zij al de afspraak gemaakt om in 2025 zero emissie busvervoer te realiseren in Amsterdam. Alle bijna...

Pages