News Archive

1 year 2 months ago
Op 1 oktober 2017 is Laurens Warnink gestart bij Ecorys als Principal Consultant. “Met de aantrekkende economie merken wij dat veel opdrachtgevers weer nieuwe (uitbreidings-)plannen aan het ontwikkelen zijn en daarvoor gedegen onderbouwingen nodig hebben. Met de komst van Laurens kunnen wij...
1 year 2 months ago
Samenwerking tussen ondernemers en het gemeentelijk apparaat is essentieel voor lokale economische groei. Hierin vormt de afdeling Economische Zaken een onmisbare schakel. De Nationale Dag van Economische Zaken is in het leven geroepen om essentiële kennis te delen, om beter te verbinden en zo...
1 year 2 months ago
In de afgelopen periode heeft Ecorys samen met Curconsult onderzoek gedaan naar de prijsontwikkeling van levensmiddelen op de drie eilanden van Caribisch Nederland: Bonaire, Saba en Sint Eustatius. In het onderzoek draaide het primair om het verkrijgen van inzicht in het prijsverloop en de oorzaken...
1 year 2 months ago
HTA (Health Technology Assessment) wordt gebruikt om de (on) gewenste effecten van gezonheidzorgstechnologie te evalueren ten behoeve van besluitvorming in de zorg. Ecorys heeft recent de rol van HTA rondom vergoedingsbesluiten in 10 landen onderzocht. Hiervoor is een evaluatieraamwerk opgesteld om...
1 year 2 months ago
Ecorys leidde een paneldiscussie met gemeenten over de meerwaarde van diagnose-instrumenten in de praktijk en schreef het artikel 'What’s in it voor de klantmanager en de klant?' Highlights uit het artikel: • Het werken met een diagnose-instrument maakt de uitvoering...
1 year 2 months ago
Het ministerie van OCW heeft opdracht gegeven aan Ecorys voor een onderzoek naar de financiële regelingen voor rijksmonumenten. Ecorys zal het huidige financiële stelsel in de monumentenzorg evalueren. Op basis daarvan zal Ecorys aanbevelingen doen over de wijze waarop het stelsel efficiënter...
1 year 3 months ago
CO2-compensatie is, na inzicht en reductie, een vervolgstap om te komen tot klimaatneutraal ondernemen. Ecorys heeft gekozen om de impact op het klimaat te compenseren via het klimaatproject Wind Turkije. Door te investeren in dit project draagt Ecorys bij aan de energietransitie van Turkije.Het...
1 year 3 months ago
In opdracht van Budget Energie, Eneco, Engie, Essent, FastNed en Nuon heeft Ecorys in kaart gebracht op welke terreinen meer inzicht in de prestaties van netbeheerders gewenst is.Ons energiesysteem gaat de komende jaren enorm veranderen mede als gevolg van duurzaamheidsdoelstellingen en...
1 year 3 months ago
Als een ‘gemiddelde’ Nederlander duurzaam gaat sport en bewegen, kan dat 25.000 tot 100.000 euro opleveren aan maatschappelijke winst. Vooral de toename van arbeidsproductiviteit, de afname van ziekteverzuim en de verbetering van de gezondheid dragen bij aan dat positieve resultaat....
1 year 4 months ago
In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoekt Ecorys de maatschappelijke effecten van het gebruik van voorschoolse voorzieningen. Het Ministerie wil graag inzicht in de beoogde effecten, indien ouders die nu nog geen gebruik maken van voorschoolse voorzieningen voor...

Pages