News Archive

1 year 2 months ago
De Flora- en faunawet is gericht op het beschermen van dier- en plantensoorten die in het wild in Nederland voorkomen. Op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft Ecorys de gevolgen van de Flora- en faunawet in beeld gebracht. Minister Blok (Wonen en...
1 year 2 months ago
De Natuurschoonwet (NSW) dateert uit 1928. Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Financiën heeft Ecorys, in samenwerking met Dienst Landelijk Gebied (DLG), de NSW geëvalueerd. Eerder deze week is de evaluatie door Staatssecretaris Van Dam (EZ) aan de Tweede Kamer...
1 year 2 months ago
Door: Annejet Kerckhaert (Ecorys)Praten over schulden zit in de taboesfeer. Toch is het om schulden te voorkomen belangrijk het gesprek aan te gaan met inwoners. Het is namelijk essentieel om te horen waarom de stap naar een hulpverlener van de gemeente pas laat gezet werd. Samen met partijen om de...
1 year 2 months ago
Samenwerking tussen ondernemers en het gemeentelijk apparaat is essentieel voor lokale economische groei. Hierin vormt Economische Zaken een onmisbare schakel. De Nationale Dag van Economische Zaken is in het leven geroepen om essentiële kennis te delen om beter de verbinden en zo lokaal...
1 year 2 months ago
De crisis op de huizenmarkt van de afgelopen jaren is voorbij. Hoe snel is de woningmarkt weer op het oude niveau van voor de crisis? Gerard Agterberg of Achterberg van onderzoeksbureau Ecorys ging op onderzoek uit en kwam met opvallende conclusies. Het aantal verkopen stijgt, evenals de prijzen....
1 year 2 months ago
Wikken en Wegen is een nieuwe baanbrekende aanpak voor mobiliteits- en bereikbaarheidsvraagstukken, die Ecorys aanbiedt. De methode helpt bij (snellere) besluitvorming, onderbouwing, en vaak ook substantiële kostenbesparing, en is in samenwerking met CROW ontwikkeld. Om deze methode toe te kunnen...
1 year 3 months ago
Ecorys is verheugd met de benoeming van Marien van Riessen (52) tot algemeen directeur van Ecorys Nederland. De aanstelling is ingegaan op 1 oktober 2016. Als econoom met een bewezen staat van dienst in management consulting, het leidinggeven aan professionals en met een uitgebreid netwerk in...
1 year 3 months ago
Wanneer voor een periode van 50 jaar de accijns op alcohol verhoogd wordt met 50 procent, dan levert dit Nederland een welvaartseffect op tussen de 14 en 20 miljard euro. Dat welvaartseffect bestaat onder andere uit productiviteitsverbeteringen, het voorkomen van vroegtijdige sterfte, minder...
1 year 3 months ago
In het geheel van de toekomstige Europese energie- en klimaatambities, spelen (geavanceerde) biobrandstoffen een grote rol in de transitie naar een competitieve Europese ‘low carbon’ economie in 2050. De Europese Commissie (DG Research & Innovation) heeft een door Ecorys geleid...
1 year 4 months ago
De Maaslijn verbindt Nijmegen met Venlo en Roermond. In opdracht van de Provincie Limburg heeft Ecorys in de eerste helft van 2016 een onderzoek uitgevoerd waarin nut en noodzaak van de voorgenomen kwaliteitsverbeteringen voor de Maaslijn zijn geanalyseerd. Het onderzoek richtte zich op het...

Pages