News Archive

1 year 19 hours ago
Het ministerie van OCW heeft op 16 juni 2017 een rapport naar de Tweede Kamer gestuurd over de afdracht van leenrechtvergoedingen van bibliotheken aan auteurs en andere rechthebbenden, en de samenhang met uitleningen via schoolbibliotheken. Dit onderzoek is uitgevoerd door Ecorys in samenwerking...
1 year 6 days ago
Onlangs heeft de NZa onderzoek gepubliceerd naar de opbrengsten en kosten van verloskundige praktijken. Het onderzoek is uitgevoerd door Ecorys in samenwerking met SIS Finance. In het kader van het onderzoek zijn van 128 praktijken de kosten en opbrengsten geanalyseerd. Aanleiding voor het...
1 year 2 weeks ago
Op 24 mei 2017 is de beleidsdoorlichting van artikel 4.2. ‘Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt’ van de VWS-begroting aan de Tweede Kamer aangeboden. Ecorys en SEOR onderzochten de doelmatigheid en doeltreffendheid van 16 instrumenten op basis van een verklarende evaluatie....
1 year 2 weeks ago
In het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste regio's te verbeteren. Hiertoe worden in 12 regio’s 467 maatregelen gerealiseerd. Tweet Deze maatregelen zijn vooraf door...
1 year 3 weeks ago
De Raad van State heeft op 17 mei 2017 uitspraak gedaan over de bouw van een megasupermarkt in de gemeente Westland. Het bestemmingsplan De Rentmeester maakte in Naaldwijk de bouw van een nieuw complex mogelijk, onmiddellijk ten westen van winkelcentrum De Tuinen, met onder meer een megasupermarkt...
1 year 3 weeks ago
Een aanzienlijk aantal studenten vergeet na afronding van de studie hun studentenreisproduct stop te zetten. Hierdoor kunnen zij hoge boetes oplopen. Daarom voert Ecorys in opdracht van het ministerie van OCW en in samenwerking met Hypercube en bureau Verhelder, een onderzoek uit naar de (on-)...
1 year 4 weeks ago
Het maatschappelijk aanzien van de leraar in het basis- en het voortgezet onderwijs is achteruit gegaan, vooral in de laatste tien jaar. De leraar basisonderwijs heeft beduidend minder aanzien dan de collega’s in het voortgezet onderwijs. Dat verklaart wellicht hun lagere loon en de halvering...
1 year 1 month ago
Graag nodigen we u uit voor MKBA voor iedereen!? Hét kennis- en inspiratie evenement voor professionals uit het sociale- én fysieke domein die werken met, of belangstelling hebben voor het MKBA-instrument. Dus wilt u uw MKBA-kennis updaten? Noteer dan 29 juni in uw agenda en reserveer alvast één...
1 year 1 month ago
De slechte positie van Nederland op het gebied van kinder- en moedersterfte in vergelijking met andere Europese landen was voor het ministerie van VWS aanleiding om meer inzicht te krijgen in de totstandkoming van deze cijfers. Op basis hiervan heeft ZonMw, de financier van zorgonderzoek en –...
1 year 1 month ago
Ecorys’ Intermodal Links is één van de dataleveranciers van de nieuwe orientatie tool Navigate van het Havenbedrijf Rotterdam. Intermodal Links is verantwoordelijk voor de intermodale route informatie (via short sea, binnenvaart en rail) in Navigate. Daarmee is Rotterdam de vijfde zeehaven die...

Pages