News Archive

1 year 1 week ago
Op termijn moeten gemeenten, waterschappen, provincies, departementen, en organisaties zich gaan aansluiten op de gemeenschappelijke digitale infrastructuur (GDI). Het GDI is een coherent systeem die het voor burgers, en straks ook voor bedrijven, mogelijk maakt om overheidszaken digitaal te...
1 year 2 weeks ago
Er wordt per jaar ongeveer 28 miljard euro in goede banen geleid in de Nederlandse samenleving door rechters. Dat blijkt uit onderzoek door Ecorys in opdracht van de Raad voor de rechtspraak. Ter illustratie: 28 miljard euro is ongeveer 4 procent van het Bruto Binnenlands Product. Eerdere...
1 year 3 weeks ago
Vanaf 2025 moeten alle nieuwe bussen in het openbaar vervoer uitstootvrij zijn. Daarvoor worden nu de eerste stappen gezet. De gemeente Amsterdam en GVB gaan een stapje verder: in april 2015 hebben zij al de afspraak gemaakt om in 2025 zero emissie busvervoer te realiseren in Amsterdam. Alle bijna...
1 year 1 month ago
Een economie waar de helft minder primaire grondstoffen doorheen stroomt. Zo zou Nederland er in 2030 uit moeten zien. Het Nationaal Grondstoffenakkoord dat momenteel in de maak is, moet invulling aan deze doelstelling geven en de toon zetten voor het Nederlandse grondstoffenbeleid van de komende...
1 year 1 month ago
(Bron: Binnenlands Bestuur)Gemeenten nemen een sleutelpositie in bij het realiseren van de ambities van het Klimaatakkoord van Parijs. Voorwaarde voor het boeken van lokaal succes is dat het maatschappelijkmiddenveld en het bedrijfsleven aanhaakt. In dit artikel, ggepubliceerd door Binnenlands...
1 year 1 month ago
Foto van links naar rechts: Rutger Pol, Ronald Paul en Wim van SluisDe Maritieme Monitor wordt jaarlijks in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) uitgevoerd, de laatste jaren wordt dit door Ecorys gedaan. Op 8 december jl. is, de nieuwste Maritieme Monitor en daarnaast ook...
1 year 1 month ago
Gisteren was het dan zo ver, het Ecorys seminar over energiebesparing in de gebouwde omgeving. Een actueel onderwerp gezien de recente evaluaties ten aanzien van de Nederlandse energiedoelstellingen. Uit de Nationale Energieverkenning 2016 blijkt dat de Energieakkoord-doelstelling van 100PJ...
1 year 2 months ago
De Europese Commissie heeft in 2013 Ecorys gecontracteerd om een Trade Sustainability Impact Assessment uit te voeren omtrent het toekomstige TTIP verdrag. De studie analyseert de mogelijke impact op de economie, sociale omstandigheden, mensenrechten, en het milieu. Naast deze globale effecten...
1 year 2 months ago
Schiphol Plaza is het knooppunt waar reizigers voor de luchthaven met de trein, bus of auto arriveren. Door de groei van het aantal reizigers loopt Schiphol Plaza tegen de grenzen van de capaciteit aan. Daarom hebben betrokken partijen het initiatief genomen om tot uitbreiding van Schiphol Plaza te...
1 year 2 months ago
Tweet Het kabinet werkt aan een versterking van het huidige DigiD-stelsel. Met de doorontwikkeling van het eID-stelsel wil het kabinet toewerken naar een nog veiligere en betrouwbare digitale omgeving voor burgers en bedrijven, om zo identiteitsfraude en cybercrime beter te kunnen bestrijden. Dit...

Pages