News Archive

1 year 1 month ago
Bibliotheken hebben een steeds ruimere maatschappelijke taak en helpen kwetsbare burgers bij het opdoen van digitale vaardigheden. De Belastingdienst ondersteunt de bibliotheken hierbij financieel onder regie van de Koninklijke Bibliotheek. Ecorys voert in opdracht van de Koninklijke...
1 year 1 month ago
Ecorys heeft een onderzoek uitgevoerd voor FME naar ‘de waarde van zorgtechnologie’. Zorgtechnologie is essentieel voor de Nederlandse gezondheidszorg; het levert een bijdrage aan het dagelijks functioneren van ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Verder wordt het gebruikt door...
1 year 1 month ago
In opdracht van de gemeente Rotterdam heeft Ecorys onderzocht hoeveel coffeeshops de gemeente nodig heeft. Hierbij is strikt uitgegaan van de economische behoefte: de verhouding tussen vraag en aanbod. Daarvoor zijn twee peilmomenten gekozen, namelijk het jaar 2016 (het laatste jaar waarover...
1 year 1 month ago
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft Ecorys en PNO Consultants de opdracht gegeven om de regelingen, middelen en faciliteiten te inventariseren die provincies, Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) en Economic Boards hanteren om de regionale...
1 year 1 month ago
In Nederland en andere Europese landen worden nauwelijks meer conventionele energiecentrales gebouwd maar maken wind- en zonne-energie een snelle groei door. Deze groei is een gevolg van de subsidies die deze bronnen krijgen. Op de korte termijn is het effect van het toevoegen van capaciteit dat de...
1 year 1 month ago
Vandaag is de Ecorys-nieuwsbrief Social Affairs & Health verschenen. De nieuwsbrief geeft een goed overzicht van recente projecten, publicaties en presentaties van de Ecorys-adviesgroep Social Affairs & Health.Klik hier om de nieuwsbrief te openen.Voor meer informatie kunt u contact opnemen...
1 year 1 month ago
Kimberley van den Bergen, consultant bij Ecorys, was een van de key-sprekers op het symposium “Cross-border Healthcare in Europe: Promoting Patients’ Rights and Boosting Cooperation”, georganiseerd door Public Policy Exchange (PPE) in Brussel op 12 September 2017. Op het symposium...
1 year 1 month ago
In de regio Arnhem-Nijmegen is al een aantal jaren sprake van een overaanbod van bedrijventerreinen, kantoren en locaties voor perifere detailhandel. De 19 gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen en de provincie Gelderland zijn, samen met Ecorys, aan de slag gegaan met de ontwikkeling van een...
1 year 2 months ago
Voor het kunnen begrijpen van de dynamiek in de detailhandel (offline en online) zijn goede, betrouwbare cijfers over de consumentenbestedingen van belang. Bij enkele marktpartijen is een algemeen gevoel van onrust over de toekomst van de offline detailhandel voortgekomen. Daarom heeft Ecorys vorig...
1 year 2 months ago
Veel discussie over de Nederlandse woningmarkt gaat over groei versus krimp: toenemende krapte en snel stijgende prijzen in een aantal steden, vooral in de Randstad. Tegelijkertijd zijn er aan de randen van het land gebieden waar jongeren wegtrekken en schoolklassen niet gevuld raken. Deze...

Pages