News Archive

1 year 1 month ago
Innovaties rond grootschalige energieopslag kunnen hun oplossing laten doorbreken met NAM70 Challenge. Manon Janssen (CEO Ecorys en boegbeeld Topsector Energie) maakt onderdeel uit van de jury.NAM wil graag een volgende stap in de versnelling van de energietransitie zetten en roept internationale...
1 year 1 month ago
Nederland heeft een lange en rijke historie. Deze historie is uitgetekend in vele prachtige, indrukwekkende en interessante monumenten. De instandhouding van monumenten is kostbaar. Ter compensatie kunnen eigenaren voor de instandhouding van hun Rijksmonument aanspraak maken op verschillende...
1 year 1 month ago
Het thema open overheid heeft de laatste jaren meer aandacht gekregen, niet alleen binnen de Nederlandse overheid maar ook internationaal. Zo bestaan er vele ranglijsten die landen scoren op bepaalde aspecten van open overheid (e.g. open data, betrokkenheid van de samenleving, wettelijk kader). De...
1 year 1 month ago
Ecorys is door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) benaderd om een beleidsdoorlichting uit te voeren op basis van Artikel 22 van de begroting van IenW. Ecorys zal onderzoeken in hoeverre het beleid van Artikel 22 op doeltreffende en doelmatige wijze heeft bijgedragen aan het doel...
1 year 1 month ago
In september 2017 benaderde Milieudefensie Ecorys met de vraag hoe we op een eerlijke wijze zouden kunnen omschakelen van aardgas naar duurzame warmte. Gezien de internationale klimaatafspraken uit Parijs, de klimaatambities uit het nieuwe regeerakkoord en de groeiende noodzaak om minder...
1 year 2 months ago
De onderzoeksarm van het ministerie van Justitie en Veiligheid (WODC) heeft onlangs een Ecorys-onderzoek gepubliceerd, dat heeft onderzocht hoe georganiseerde misdaad en terroristen aan hun vuurwapens komen. Dit is gedaan aan de hand van een SNA-analyse op een grote case study. Het onderzoek is...
1 year 2 months ago
Effectmeting/evaluatie interventies schulden bij jongeren:Wat werkt in de praktijk? 15 februari 2018: 14:00 – 16:15Ecorys, Watermanweg 44 (11e verdieping), Rotterdam Een groeiend aantal jongeren kampt met schuldenproblematiek. Hierom organiseert Ecorys opnieuw een kennisevent...
1 year 2 months ago
Eurofound heeft Ecorys de opdracht gegeven om informatie- en supportdiensten op het gebied van sociale exclusie en gezondheid onder jongeren in de EU in kaart te brengen. Dit onderzoek zal worden uitgevoerd in samenwerking met Ecorys UK en Ecorys Bulgarije. Naar aanleiding van het hoge...
1 year 2 months ago
Waterstof speelt naar verwachting een cruciale rol in de energietransitie om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen. Om de potentie van waterstof voor Nederland in kaart te brengen en aan te geven wat er op korte termijn in gang moet worden gezet om dit potentieel te realiseren, stelt het...
1 year 2 months ago
Wie denkt aan Dordrecht, denkt waarschijnlijk niet meteen aan het zogenoemde dorp in de Oostkaap- provincie van Zuid-Afrika. De link tussen de Nederlandse stad en haar Afrikaanse naamgenoot rijkt echter verder dan alleen de benaming. Samen met het Afrikaanse Bamenda, de Bulgaarse stad Varna, het...

Pages