News Archive

1 year 6 hours ago
Voor het kunnen begrijpen van de dynamiek in de detailhandel (offline en online) zijn goede, betrouwbare cijfers over de consumentenbestedingen van belang. Bij enkele marktpartijen is een algemeen gevoel van onrust over de toekomst van de offline detailhandel voortgekomen. Daarom heeft Ecorys vorig...
1 year 1 day ago
Veel discussie over de Nederlandse woningmarkt gaat over groei versus krimp: toenemende krapte en snel stijgende prijzen in een aantal steden, vooral in de Randstad. Tegelijkertijd zijn er aan de randen van het land gebieden waar jongeren wegtrekken en schoolklassen niet gevuld raken. Deze...
1 year 4 days ago
Op 1 oktober 2017 is Laurens Warnink gestart bij Ecorys als Principal Consultant. “Met de aantrekkende economie merken wij dat veel opdrachtgevers weer nieuwe (uitbreidings-)plannen aan het ontwikkelen zijn en daarvoor gedegen onderbouwingen nodig hebben. Met de komst van Laurens kunnen wij...
1 year 1 week ago
Samenwerking tussen ondernemers en het gemeentelijk apparaat is essentieel voor lokale economische groei. Hierin vormt de afdeling Economische Zaken een onmisbare schakel. De Nationale Dag van Economische Zaken is in het leven geroepen om essentiële kennis te delen, om beter te verbinden en zo...
1 year 1 week ago
In de afgelopen periode heeft Ecorys samen met Curconsult onderzoek gedaan naar de prijsontwikkeling van levensmiddelen op de drie eilanden van Caribisch Nederland: Bonaire, Saba en Sint Eustatius. In het onderzoek draaide het primair om het verkrijgen van inzicht in het prijsverloop en de oorzaken...
1 year 2 weeks ago
HTA (Health Technology Assessment) wordt gebruikt om de (on) gewenste effecten van gezonheidzorgstechnologie te evalueren ten behoeve van besluitvorming in de zorg. Ecorys heeft recent de rol van HTA rondom vergoedingsbesluiten in 10 landen onderzocht. Hiervoor is een evaluatieraamwerk opgesteld om...
1 year 2 weeks ago
Ecorys leidde een paneldiscussie met gemeenten over de meerwaarde van diagnose-instrumenten in de praktijk en schreef het artikel 'What’s in it voor de klantmanager en de klant?' Highlights uit het artikel: • Het werken met een diagnose-instrument maakt de uitvoering...
1 year 4 weeks ago
Het ministerie van OCW heeft opdracht gegeven aan Ecorys voor een onderzoek naar de financiële regelingen voor rijksmonumenten. Ecorys zal het huidige financiële stelsel in de monumentenzorg evalueren. Op basis daarvan zal Ecorys aanbevelingen doen over de wijze waarop het stelsel efficiënter...
1 year 1 month ago
CO2-compensatie is, na inzicht en reductie, een vervolgstap om te komen tot klimaatneutraal ondernemen. Ecorys heeft gekozen om de impact op het klimaat te compenseren via het klimaatproject Wind Turkije. Door te investeren in dit project draagt Ecorys bij aan de energietransitie van Turkije.Het...
1 year 1 month ago
In opdracht van Budget Energie, Eneco, Engie, Essent, FastNed en Nuon heeft Ecorys in kaart gebracht op welke terreinen meer inzicht in de prestaties van netbeheerders gewenst is.Ons energiesysteem gaat de komende jaren enorm veranderen mede als gevolg van duurzaamheidsdoelstellingen en...

Pages