News Archive

11 months 3 weeks ago
Ecorys geeft op 15 mei en 29 mei in samenwerking met het Verwey Jonker Instituut een open training Effectencalculator. De training wordt gegeven door Maarten Kwakernaak en Annejet Kerckhaert, ervaren adviseurs en trainers in het toepassen van de methodiek in verschillende gemeenten en...
11 months 3 weeks ago
Op 15 februari heeft de derde kennissessie over jongeren en schulden met gemeenten en relevante organisaties plaatsgevonden bij Ecorys. Tijdens deze bijeenkomst is aandacht besteed aan effectmeting in het sociaal domein. Dit omdat gemeenten steeds meer behoefte hebben aan inzicht in welke aanpakken...
11 months 3 weeks ago
Gemeenten staan voor grote maatschappelijke uitdagingen die vragen om een integrale aanpak. Samen met andere partijen worden in veel gemeenten innovatieve aanpakken ontwikkeld en uitgevoerd. Maar hoe weet je of je aanpak werkt? In het artikel van Sociaal Bestek 2018, nr 2 bespreken Annejet...
12 months 3 days ago
Op donderdag 8 maart vond in Brussel een workshop plaats voor National Contact Points for Crossborder Healthcare (NCPs). In deze workshop, onder begeleiding van Kim Weistra (sectorleider Social Affairs & Health), werden de resultaten gepresenteerd van het onderzoek naar informatieverstrekking...
1 year 4 days ago
In het kader van ’90 jaar Ecorys’ organiseert Ecorys Nederland op 26 april een nieuwe kennissessie over de huidige en toekomstige uitdagingen op de arbeidsmarkt. Daarbij zijn voor u twee interessante sprekers uitgenodigd, die zich bereid hebben verklaard om hierop vanuit hun eigen rol...
1 year 1 week ago
Door: Viek Verdult (Partner Ecorys)Ongeveer een jaar geleden schreef ik een korte bijdrage over de geringe belangstelling voor de financiële verhouding tussen het Rijk en de gemeenten. Het onderwerp speelde geen enkele rol in de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen. Vanuit het perspectief van...
1 year 1 week ago
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport doet onderzoek naar pleegzorg. Het doel van het onderzoek is om duidelijkheid te geven over de gehanteerde tarieven voor pleegzorg. Hieronder vallen de kosten die pleegzorgaanbieders maken, en ook de kosten en vergoedingen waar pleegouders mee te...
1 year 2 weeks ago
Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken wil graag weten of Nederlandse bedrijven die internationaal actief zijn gebruik maken van handelsakkoorden die de EU heeft afgesloten met landen buiten Europa, en of er barrières zijn die bedrijven hinderen/belemmeren om de akkoorden te benutten....
1 year 2 weeks ago
Bibliotheken hebben een steeds ruimere maatschappelijke taak en helpen kwetsbare burgers bij het opdoen van digitale vaardigheden. De Belastingdienst ondersteunt de bibliotheken hierbij financieel onder regie van de Koninklijke Bibliotheek. Ecorys heeft in opdracht van de Koninklijke...
1 year 1 month ago
 Mitros met ruim 28.000 woningen in Utrecht is een van de woningcorporaties die maatschappelijke visitaties laat uitvoeren door Ecorys Nederland. Hierbij worden medewerkers van Mitros en de belanghebbenden van Mitros betrokken. De belanghebbenden zijn de gemeente, huurdersvertegenwoordigers en...

Pages