News Archive

9 months 3 weeks ago
Naast het handelsverdrag met Canada (CETA), en het vrijhandelsverdrag in diensten (TiSA), is het toekomstige handelsverdrag met de Verenigde Staten (TTIP) een veel besproken onderwerp geweest de afgelopen paar jaar. Ecorys heeft in opdracht van de Europese Commissie een impactanalyse...
9 months 3 weeks ago
In opdracht van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) heeft Ecorys onderzoek gedaan naar de schadeafhandelingen van Centrum Veilig Wonen (CVW), die in werking zijn gesteld ter compensatie van beschadigde woningen, als gevolg van gaswinning in de provincie Groningen. Ruim 60% van de bewoners kiest...
10 months 3 days ago
Steeds vaker wordt een beroep gedaan op de huisarts voor een eenvoudige gezondheidsklacht. Het aantal huisartscontacten voor kleine kwalen is in 2015 toegenomen tot ruim 12,1 miljoen. In de afgelopen twaalf jaar is het aantal zelfs verdubbeld. Dat blijkt uit onderzoek van Ecorys.Tweet Het rapport...
10 months 4 days ago
In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Ecorys een onderzoek uitgevoerd naar de ervaringen met en opvattingen over een individuele scholingspremie en een nationaal scholingsfonds. Er is onderzoek gedaan naar de vraag hoe we ervoor kunnen zorgen dat er geen onnodige...
10 months 2 weeks ago
Gemeenten hebben behoefte aan informatie over diagnose-instrumenten bij re-integratie van werkzoekenden. Informatie om te kiezen voor een instrument dat bij hun situatie past of om de werking en resultaten van een gekozen instrument te evalueren. Ecorys heeft in opdracht van Divosa de Werkwijzer...
10 months 2 weeks ago
In vervolg op de in 2015 uitgevoerde studie naar de marktmogelijkheden van de aanleg van een buitendijkse maritieme service haven bij Urk, is in december jl. een studie uitgevoerd naar de arbeidsmarkteffecten van de zogenoemde ‘Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland’. Beide studies...
10 months 3 weeks ago
Michiel Mulder heeft circa 10 jaar gewerkt bij het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB), als programmaleider en senior onderzoeker, met de focus op wonen en projectanalyse. Hier heeft hij veel ervaring op gedaan met beleidsgerichte woningmarktonderzoeken en (maatschappelijke) kosten en baten van...
10 months 3 weeks ago
Op 27 februari 2017 heeft minister Schultz van Hagen van Infrastructuur en Milieu de Tweede Kamer geïnformeerd over het onderzoek 'Strategische Voordelen van Nederland', uitgevoerd door Ecorys. Dit onderzoek is uitgevoerd als input voor de NOVI en onderzoekt zowel de natuurlijke als '...
11 months 3 weeks ago
De intermodale route planner voor de Oost-West Corridor is online sinds 30 januari van dit jaar: https://eastwestcorridor.euHet is het eerste intermodale Intelligente Transport Systeem (ITS) binnen het Europese ITS-platform, en kan daardoor als voorbeeld dienen voor andere en toekomstige (corridor...
11 months 4 weeks ago
Ecorys heeft onderzoek gedaan naar de verwachte effecten van een representatiever beeld van vrouwen en minderheidsgroepen in de media. In het onderzoek, dat in opdracht van WOMEN Inc. is uitgevoerd, heeft Ecorys twee EffectenArena’s georganiseerd rond de thema’s arbeidsmarkt en sociale...

Pages