News Archive

9 months 4 weeks ago
Om de informatie over de arbeidsmarkt in het voortzet onderwijs (vo) inzichtelijk te maken, verzorgde Ecorys in opdracht van Voion een arbeidsmarktanalyse voor deze sector. Ecorys deed dit in de vorm van een SWOT-analyse. Uit deze SWOT-analyse volgen een aantal strategische suggesties die de sector...
9 months 4 weeks ago
De omschakeling naar duurzame energie in combinatie met betaalbare woonlasten en een beter wooncomfort is een van de grootste uitdagingen van dit moment. Gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties maken elk jaar prestatieafspraken om het energieverbruik en woonlasten van huurwoningen te...
10 months 17 hours ago
Op 17 mei 2018 publiceerde de Europese Commissie het derde mobiliteitspakket: Europe on the Move III. Ecorys heeft de Europese Commissie de afgelopen twee jaar met vier studies ondersteund om tot nieuwe beleidsvoorstellen te komen om transport en mobiliteit in Europa veiliger, schoner en slimmer te...
10 months 1 week ago
De arbeidsmarkt voor het primair onderwijs wordt alsmaar krapper. In het eerste kwartaal van 2018 is het aantal vacatures in het primair onderwijs (po) ten opzichte van een jaar eerder met 37% gestegen. Deze stijging is veel hoger dan in het voortgezet onderwijs (vo) (+11%) en het mbo (+15%). Ook...
10 months 2 weeks ago
Tussen 22 en 25 mei vindt een handelsmissie naar India plaats, onder leiding van minister-president Mark Rutte. Belangrijk aandachtspunt van de missie is de samenwerking tussen Nederland en India op het gebied van stedelijke onstwikkeling, onder de noemer Smart Cities. Ecorys participeert actief in...
11 months 3 days ago
Vandaag is de Ecorys-nieuwsbrief Social Affairs & Health verschenen. De nieuwsbrief geeft een goed overzicht van recente projecten, publicaties en presentaties van de Ecorys-adviesgroep Social Affairs & Health. In deze editie:Sociaal DomeinGezondheidEcorys op congresNieuwe collega'sKlik...
11 months 5 days ago
Staatsbosbeheer heeft sinds de oprichting in 1899 als belangrijkste taak het beheer van natuur, bos en landschap. Aanvankelijk lag de nadruk van Staatsbosbeheer vooral op het uitvoeren van maatregelen om ontbossing en zandverstuivingen tegen te gaan. Later kwam daar natuurbescherming,...
11 months 5 days ago
De zijderoute. Een romantische naam, die herinneringen oproept aan Marco Polo. De Italiaanse ontdekkingsreiziger die als eerste een handelsroute met China bereisde. Inmiddels is het ook de naam voor verschillende verbindingen tussen China, Zuidoost-Azië, Afrika en Europa. Dit is een netwerk van...
11 months 1 week ago
Ecorys heeft onderzoek gedaan naar de effecten van centralisatie van zorg rondom innovatieve geneesmiddelen binnen de oncologie (o.a. bij immuuntherapie). In haar studie constateert Ecorys dat het zorgveld ziet dat centralisatie leidt tot kwaliteitswinst en expertisebundeling. Echter, een...
11 months 3 weeks ago
De populariteit van de Formule 1 is in Nederland de afgelopen tijd flink toegenomen. Liberty Media, de eigenaar van de Formule 1, kijkt mede om die reden naar Nederland als een van de landen waar een nieuwe Grand Prix georganiseerd kan worden. Voor de organisatie van de Formule 1 race is in...

Pages