News Archive

8 months 1 week ago
De slechte positie van Nederland op het gebied van kinder- en moedersterfte in vergelijking met andere Europese landen was voor het ministerie van VWS aanleiding om meer inzicht te krijgen in de totstandkoming van deze cijfers. Op basis hiervan heeft ZonMw, de financier van zorgonderzoek en –...
8 months 2 weeks ago
Ecorys’ Intermodal Links is één van de dataleveranciers van de nieuwe orientatie tool Navigate van het Havenbedrijf Rotterdam. Intermodal Links is verantwoordelijk voor de intermodale route informatie (via short sea, binnenvaart en rail) in Navigate. Daarmee is Rotterdam de vijfde zeehaven die...
8 months 2 weeks ago
De Directoraat-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen (DGBEB) versterkt de positie van ondernemend Nederland en zet zich in voor een duurzaam mondiaal handels-en investeringssysteem. Een blik op de belangrijkste economische ranglijsten leert ons dat Nederland er goed op staat. Het behoud...
8 months 3 weeks ago
De intermodal planner helpt Port of Zeebrugge bij zijn groeidoelstellingen door duidelijk de voordelen te laten zien van multimodaal transport dat gebruik maakt van de haven. Port of Zeebrugge is een druk toonaangevend logistiek platform waar import- en exportladingen elkaar constant kruisen. Deze...
9 months 1 day ago
Het Platform Bedrijven en Kantoren (Plabeka) richt zich sinds 2005 op het reduceren van de structurele leegstand van werklocaties.Ruim 12 jaar is de markt sterk veranderd en daarmee verandert ook de uitvoeringsstrategie van Plabeka 3.0. Geert-Jan Put, programmamanager Plabeka 3.0 heeft samen met...
9 months 2 days ago
Ecorys onderzocht in opdracht van Divosa ervaringen van klantmanagers met diagnose-instrumenten. Daar vloeiden de Werkwijzer Diagnose-instrumenten en het Advies Kompas uit voort. In het artikel van Sociaal Bestek 2017, nr. 2 gaan Annejet Kerckhaert en Linda Dominguez Alvarez van Ecorys in op de...
9 months 2 weeks ago
In dit artikel bepleiten Rik van Terwisga en Gerbrand van Bork een minder technische en meer economische afweging bij het nemen van beslissingen over maatregelen tegen klimaatverandering in steden. Door gebruik te maken van een gedegen economisch afwegingskader worden investeringen...
9 months 2 weeks ago
18 mei 2017: 14.00u - 16.30uEcorys, Watermanweg 44 (11e verdieping), Rotterdam (klik hier voor de routebeschrijving)Een groeiend aantal jongeren kampt met schuldenproblematiek. Preventieve activiteiten zijn belangrijk, met name in de schuldhulpverlening bij jongeren. Ecorys heeft op eigen...
9 months 2 weeks ago
In opdracht van de gemeente Vaals onderzoekt Ecorys de effectiviteit van het Team Jeugd van de gemeente Vaals. De gemeente wil het maatschappelijk en financieel rendement van haar aanpak in beeld brengen om vervolgens te kijken waar verbetering mogelijk is. Tweet De werkwijze van Team Jeugd van...

Pages