News Archive

5 months 3 days ago
Eurofound heeft Ecorys de opdracht gegeven om informatie- en supportdiensten op het gebied van sociale exclusie en gezondheid onder jongeren in de EU in kaart te brengen. Dit onderzoek zal worden uitgevoerd in samenwerking met Ecorys UK en Ecorys Bulgarije. Naar aanleiding van het hoge...
5 months 4 days ago
Waterstof speelt naar verwachting een cruciale rol in de energietransitie om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen. Om de potentie van waterstof voor Nederland in kaart te brengen en aan te geven wat er op korte termijn in gang moet worden gezet om dit potentieel te realiseren, stelt het...
5 months 1 week ago
Wie denkt aan Dordrecht, denkt waarschijnlijk niet meteen aan het zogenoemde dorp in de Oostkaap- provincie van Zuid-Afrika. De link tussen de Nederlandse stad en haar Afrikaanse naamgenoot rijkt echter verder dan alleen de benaming. Samen met het Afrikaanse Bamenda, de Bulgaarse stad Varna, het...
5 months 2 weeks ago
Om de verwachte groei van elektrische voertuigen (EV’s) in de komende jaren aan te kunnen, is het belangrijk dat de laadinfrastructuur meegroeit met het aantal elektrische auto's. Ecorys en EVConsult onderzochten de stand van zaken en belemmeringen bij realisatie van laadinfrastructuur in...
6 months 18 hours ago
De Europese Commissie (EC) heeft met het Europees Mobiliteitspakket voorstellen ontwikkeld voor de wegtransportsector. De voorstellen richten zich op het het functioneren van de interne markt, op het verbeteren van de sociale dimensie en op beprijzing en duurzaamheid. Concrete onderwerpen die...
6 months 20 hours ago
Op 18 januari organiseert Ecorys in samenwerking met de PA-Academie, kennisplatform voor belangenbehartigers, een workshop over maatschappelijke kosten baten analyses. Een MKBA geeft een totaaloverzicht van alle effecten van een maatregel of investering voor de maatschappij. Het gaat dan niet...
6 months 2 days ago
Ecorys geeft in maart in samenwerking met het Verwey Jonker Instituut een open training effectencalculator. De training wordt gegeven door Maarten Kwakernaak en Annejet Kerckhaert, beiden zeer ervaren in het toepassen van de methodiek in verschillende gemeenten en welzijnsorganisaties. De...
6 months 2 days ago
Elke vijf jaar wordt Talis, een onderzoek geïnitieerd door de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling), uitgevoerd in tientallen landen wereldwijd. Nederland doet voor de derde keer mee, en Ecorys vervult in samenwerking met onderzoeksbureau MOOZ in opdracht van het...
6 months 3 days ago
Begin 2018 zal er een thematische editie van de International Journal of Technology Assessment in Health Care gepubliceerd worden, volledig gewijd aan INTEGRATE-HTA. INTEGRATE-HTA was een innovatief driejarig project onder het Zevende Kaderprogramma (FP7)  van de Europese Commissie. Het...
6 months 1 week ago
Duitsland voert naar verwachting op 1 januari 2019 een vignet in voor het gebruik van het hoofdwegennet: het Duitse autosnelwegennet en de Bundesstraßen. Voor voertuigen met een niet-Duits kenteken, zoals voertuigen met een Nederlands kenteken, is het vignet uitsluitend verplicht voor gebruik van...

Pages