News Archive

4 years 5 months ago
Veel jongeren met licht verstandelijke beperkingen (LVB) worden na het speciaal onderwijs of praktijkonderwijs onnodig werkloos. Daardoor is er sprake van een grote verspilling van de talenten van deze jonge mensen. Gelukkig zijn er veel mogelijkheden om hun kansen te verbeteren.Dat zijn de...
4 years 6 months ago
In de afgelopen vijf jaar was sprake van een stijgende trend in het aantal banen en de werving van hooggeschoold personeel in de gezondheidszorg, informatietechnologie en de verkoop. Deze toename was bijzonder sterk in de volgende beroepsgroepen: softwareontwikkelaars en analisten; verkoop-,...
4 years 7 months ago
Ecorys is een van de oudste onderzoeks- en adviesbureaus in Europa. Op 19 juli 2014 vierden wij ons 85-jarig bestaan. Onze historie start in 1929, toen een groep Rotterdamse zakenmensen de Stichting Het Nederlands Economisch Instituut (NEI) oprichtten. Vanaf het eerste begin heeft onze organisatie...
4 years 7 months ago
Volgens een Ecorys-studie groeit de Nederlandse economie tot 2030 naar schatting gemiddeld met 1,6% per jaar. De dienstensector wordt nog belangrijker en zal in 2030 78% van de totale Nederlandse economie uitmaken. Terwijl het belang van de landbouw en voedselproductie toeneemt van 8 naar 11%, zal...
4 years 7 months ago
Ecorys heeft een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van een raamwerk voor het berekenen van de economische gevolgen van klimaatverandering in het Noordpoolgebied. In een studie voor het Nederlands Economisch Instituut (NEI) hebben we de economische impact in kaart gebracht van het smelten...
4 years 7 months ago
Het Ecorys-Raamwerkcontracten-team heeft weer een nieuwe versie van zijn nieuwsbrief gepubliceerd: de FWC Newsletter. Deze (Engelstalige) nieuwsbrief informeert over ontwikkelingen rond de diverse raamwerkcontracten die Ecorys uitvoert. inShare De nieuwsbrief wordt twee keer per jaar uitgegeven. U...
4 years 8 months ago
Ecorys heeft een bijdrage geleverd aan het internationale onderzoek van Talis (Teaching and Learning International Survey) naar de leer- en werkomstandigheden van leraren in de onderbouw van het voortgezet onderwijs in meer dan 30 landen. Vandaag heeft de OESO het rapport Talis 2013 Results: An...
4 years 8 months ago
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ecorys heeft op 28 mei jl. Chistopher Balch benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van Ecorys. De heer Balch volgt de heer Hugh Williams op, die is teruggetreden als commissaris na tientallen jaren als executive en non-executive directeur voor...
4 years 8 months ago
Gerichte belasting op voedsel, zoals een vettaks, leidt tot lagere consumptie van voedingsmiddelen met een hoog suiker-, zout- en vetgehalte. Voor een overzicht van de effecten van een dergelijke maatregel op het concurrentievermogen van de voedingsmiddelenindustrie, is meer onderzoek nodig. Dat...
4 years 9 months ago
Ecorys heeft in opdracht van het ministerie van OCW de regeling Tegemoetkoming Lerarenopleiding geëvalueerd. Deze regeling is in augustus 2001 ingevoerd om mensen zonder recht op studiefinanciering te stimuleren een lerarenopleiding te volgen en zo de instroom in de onderwijsarbeidsmarkt te...

Pages