News Archive

4 years 1 week ago
"Sabine Uitslag, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (opdrachtgever) overhandigt de position paper aan Ab Klink van zorgverzekaar VGZ."  Op donderdag 12 maart heeft Ab Klink, lid RvB Coöperatie VGZ, het eerste exemplaar van de door Ecorys geschreven position...
4 years 1 week ago
Op dinsdag 10 maart 2015 heeft Ecorys een presentatie gehouden bij de Provincie Zuid – Holland over Smart Industry, de ontwikkelingen in de 21ste eeuw en de impact hiervan op ruimte en economie. Tweet Smart Industry en werklocaties 4.0Verschillende technologische en maatschappelijke...
4 years 1 week ago
Op 9 maart 2015 is Rik van Terwisga (1957) gestart bij Ecorys als sectorleider  Water, Milieu & Regionale Economie. Rik is een ervaren consultant en bestuurder in de advieswereld en in de watersector. Zijn komst betekent een aanwinst voor het internationale onderzoeks- en adviesbureau....
4 years 2 weeks ago
In 2012 is de Restauratiefondsplus-hypotheek geïntroduceerd, voor grote restauratie- en of herbestemmingsopgaven. De effecten van deze regeling zijn vermoedelijk pas over enkele jaren zichtbaar. In opdracht van het Ministerie van OCW wordt een evaluatie uitgevoerd door onderzoeks- en adviesbureau...
4 years 3 weeks ago
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) wil graag inzicht in bestaande wensen en mogelijkheden om kinderen maatwerk te bieden. Onderzoeksbureau Ecorys voert hiervoor in opdracht van het ministerie een onderzoek uit. Tweet Het uitgangspunt van het onderwijs is dat alle kinderen...
4 years 4 weeks ago
Op maandag 9 februari 2015 vond in het Victoria Hotel in Amsterdam de Onderwijsconferentie Internationalisering po/vo plaats, een conferentie gericht op internationalisering in het primair en voortgezet onderwijs.Ecorys-onderzoeker Ruud van der Aa heeft tijdens de conferentie een presentatie...
4 years 1 month ago
Prestatiebekostiging in de tweedelijns curatieve GGZ (cGGZ), waarbij artsen declareren op basis van DBC’s, heeft als gevolg dat sommige patiënten korter terwijl andere patiënten juist langer worden behandeld. Gedurende 2008 en 2010 gold prestatiebekostiging voor vrijgevestigde artsen en niet-...
4 years 2 months ago
Elk jaar stelt de ACM (Authority for Consumers and Market) de hoogte van de loodsgeldtarieven vast. De rekenformule is in essentie eenvoudig: de kosten van het loodswezen gedeeld door het aantal te loodsen reizen bepaalt de hoogte van het loodsgeldtarief. Het tarief moet echter al een jaar van te...
4 years 2 months ago
Ecorys werd vertegenwoordigd op de 94ste TRB meeting in Washington.  Deze jaarlijkse bijeenkomst van meer dan 12.000 academici, beleidsmakers, consultants en transport professionals leent zich uitstekend tot het bespreken van actueel onderzoek en het leggen van nieuwe contacten.Tweet De...
4 years 3 months ago
V.l.n.r: Arie Kraaijeveld (voorzitter Nederland Maritiem Land), Marten van den Bossche (Ecorys), Minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz van Haegen, Marjan van Schijndel (Ecorys) Tweet De Maritieme Monitor wordt jaarlijks in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu...

Pages