News Archive

3 years 10 months ago
Wilbert Kroesen (1960) is 1 oktober jl. als managing consultant in dienst getreden bij Ecorys, waar hij verantwoordelijk is voor de activiteiten op het gebied van detailhandel en binnensteden. Hij kan daarbij zijn grondige kennis en uitgebreide netwerk inzetten, die hij de afgelopen 25 jaar heeft...
3 years 10 months ago
Donderdag jl. heeft Ecorys de intentieverklaring Ruimtelijke Adaptatie getekend. In deze verklaring is vastgelegd dat Ecorys samen met ca. 90 andere belanghebbenden eraan werkt dat het stedelijk gebied in Nederland in 2050 beter is ingericht tegen de gevolgen van hitte, droogte, wateroverlast en...
3 years 10 months ago
De Intermodal Planner ondersteunt de Container Terminal Wilhelmshaven JadeWeserPort bij het realiseren van zijn groeidoelstellingen. De Planner brengt namelijk de voordelen van multimodaal vervoer van en naar Wilhelmshaven duidelijk in beeld. Logistieke bedrijven kunnen kosten besparen en hun...
3 years 10 months ago
Tijdens het Lerarencongres 2014 op 8 oktober in Den Bosch is het nationaal Talis 2013-rapport openbaar gemaakt. Talis (Teaching and Learning International Surveys) is een internationaal onderzoek naar de leer- en werkomstandigheden van leraren in de onderbouw van het voortgezet onderwijs in meer...
3 years 10 months ago
Ecorys heeft onlangs de mobiliteitsregeling van de Europese Commissie Jouw eerste EURES-baan (Your first EURES job) geëvalueerd. Dankzij deze experimentele regeling zijn tussen 2012-2014 meer dan 1.500 Europese jongeren aan een baan in het buitenland geholpen. Daarnaast hebben meer dan 750 jongeren...
3 years 11 months ago
Veel jongeren met licht verstandelijke beperkingen (LVB) worden na het speciaal onderwijs of praktijkonderwijs onnodig werkloos. Daardoor is er sprake van een grote verspilling van de talenten van deze jonge mensen. Gelukkig zijn er veel mogelijkheden om hun kansen te verbeteren.Dat zijn de...
4 years 2 weeks ago
In de afgelopen vijf jaar was sprake van een stijgende trend in het aantal banen en de werving van hooggeschoold personeel in de gezondheidszorg, informatietechnologie en de verkoop. Deze toename was bijzonder sterk in de volgende beroepsgroepen: softwareontwikkelaars en analisten; verkoop-,...
4 years 1 month ago
Ecorys is een van de oudste onderzoeks- en adviesbureaus in Europa. Op 19 juli 2014 vierden wij ons 85-jarig bestaan. Onze historie start in 1929, toen een groep Rotterdamse zakenmensen de Stichting Het Nederlands Economisch Instituut (NEI) oprichtten. Vanaf het eerste begin heeft onze organisatie...
4 years 1 month ago
Volgens een Ecorys-studie groeit de Nederlandse economie tot 2030 naar schatting gemiddeld met 1,6% per jaar. De dienstensector wordt nog belangrijker en zal in 2030 78% van de totale Nederlandse economie uitmaken. Terwijl het belang van de landbouw en voedselproductie toeneemt van 8 naar 11%, zal...
4 years 1 month ago
Ecorys heeft een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van een raamwerk voor het berekenen van de economische gevolgen van klimaatverandering in het Noordpoolgebied. In een studie voor het Nederlands Economisch Instituut (NEI) hebben we de economische impact in kaart gebracht van het smelten...

Pages