News Archive

3 years 8 months ago
In 2012 is de Restauratiefondsplus-hypotheek geïntroduceerd, voor grote restauratie- en of herbestemmingsopgaven. De effecten van deze regeling zijn vermoedelijk pas over enkele jaren zichtbaar. In opdracht van het Ministerie van OCW wordt een evaluatie uitgevoerd door onderzoeks- en adviesbureau...
3 years 8 months ago
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) wil graag inzicht in bestaande wensen en mogelijkheden om kinderen maatwerk te bieden. Onderzoeksbureau Ecorys voert hiervoor in opdracht van het ministerie een onderzoek uit. Tweet Het uitgangspunt van het onderwijs is dat alle kinderen...
3 years 8 months ago
Op maandag 9 februari 2015 vond in het Victoria Hotel in Amsterdam de Onderwijsconferentie Internationalisering po/vo plaats, een conferentie gericht op internationalisering in het primair en voortgezet onderwijs.Ecorys-onderzoeker Ruud van der Aa heeft tijdens de conferentie een presentatie...
3 years 9 months ago
Prestatiebekostiging in de tweedelijns curatieve GGZ (cGGZ), waarbij artsen declareren op basis van DBC’s, heeft als gevolg dat sommige patiënten korter terwijl andere patiënten juist langer worden behandeld. Gedurende 2008 en 2010 gold prestatiebekostiging voor vrijgevestigde artsen en niet-...
3 years 10 months ago
Elk jaar stelt de ACM (Authority for Consumers and Market) de hoogte van de loodsgeldtarieven vast. De rekenformule is in essentie eenvoudig: de kosten van het loodswezen gedeeld door het aantal te loodsen reizen bepaalt de hoogte van het loodsgeldtarief. Het tarief moet echter al een jaar van te...
3 years 10 months ago
Ecorys werd vertegenwoordigd op de 94ste TRB meeting in Washington.  Deze jaarlijkse bijeenkomst van meer dan 12.000 academici, beleidsmakers, consultants en transport professionals leent zich uitstekend tot het bespreken van actueel onderzoek en het leggen van nieuwe contacten.Tweet De...
3 years 11 months ago
V.l.n.r: Arie Kraaijeveld (voorzitter Nederland Maritiem Land), Marten van den Bossche (Ecorys), Minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz van Haegen, Marjan van Schijndel (Ecorys) Tweet De Maritieme Monitor wordt jaarlijks in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu...
3 years 11 months ago
Op 1 december 2014 is René Smit gestart bij Ecorys als Director Special Accounts. De komst van de zeer ervaren bestuurder en toezichthouder betekent een aanwinst voor het onderzoeks- en adviesbureau. In de afgelopen jaren was René Smit werkzaam als voorzitter van het college van bestuur van de...
3 years 11 months ago
Ecorys heeft de vraag gekregen een aanpassing voor te stellen van de methodologie voor de vraagvoorspelling van te loodsen scheepsreizen. Marten van den Bossche, Ewout Buckmann, Marius van der Flier en Jochen Maes hebben een nieuwe methodologie voorgesteld die op basis van de...
3 years 11 months ago
Ecorys heeft samen met Totta Research een nieuw platform ontwikkeld waarin de resultaten van de Peiling Ondernemingsklimaat zijn ontsloten. Door de samenwerking met Stichting CLOK worden er nu twee instrumenten aangeboden op één digitaal platform, te weten de Peiling Ondernemingsklimaat (POK) en de...

Pages