News Archive

3 years 10 months ago
Ecorys heeft een bijdrage geleverd aan het internationale onderzoek van Talis (Teaching and Learning International Survey) naar de leer- en werkomstandigheden van leraren in de onderbouw van het voortgezet onderwijs in meer dan 30 landen. Vandaag heeft de OESO het rapport Talis 2013 Results: An...
3 years 10 months ago
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ecorys heeft op 28 mei jl. Chistopher Balch benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van Ecorys. De heer Balch volgt de heer Hugh Williams op, die is teruggetreden als commissaris na tientallen jaren als executive en non-executive directeur voor...
3 years 10 months ago
Gerichte belasting op voedsel, zoals een vettaks, leidt tot lagere consumptie van voedingsmiddelen met een hoog suiker-, zout- en vetgehalte. Voor een overzicht van de effecten van een dergelijke maatregel op het concurrentievermogen van de voedingsmiddelenindustrie, is meer onderzoek nodig. Dat...
3 years 11 months ago
Ecorys heeft in opdracht van het ministerie van OCW de regeling Tegemoetkoming Lerarenopleiding geëvalueerd. Deze regeling is in augustus 2001 ingevoerd om mensen zonder recht op studiefinanciering te stimuleren een lerarenopleiding te volgen en zo de instroom in de onderwijsarbeidsmarkt te...
3 years 11 months ago
Samen met de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland, de VNG en het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een onderzoek uitgezet naar alternatieven voor de financiering van de gemeentelijke taken voor omgevingsvergunningen en...
3 years 11 months ago
Ecorys-consultant Matthijs Versteegh is in april jl. gepromoveerd in de gezondheidseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In zijn proefschrift, getiteld Quality of life in economic evaluations of health, bespreekt Matthijs verschillende manieren om kwaliteit van leven uit te drukken in een...
4 years 1 day ago
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart jl. zijn in de meeste gemeenten de nieuwe colleges inmiddels gevormd. Er zijn nieuwe coalities samengesteld, met weer nieuw ambities en uitdagingen. De belangrijkste uitdaging is natuurlijk de enorme veranderingen in het sociale domein. Dat wordt...
4 years 2 weeks ago
(beeld: KuiperCompagnons) Ecorys maakt deel uit van een consortium van Nederlandse bedrijven dat voor Jakarta een langetermijnoplossing heeft ontwikkeld voor overstromingen vanuit zee. Het masterplan bevat een visie en praktische aanbevelingen om in 2025 de veiligheid te garanderen van de inwoners...
4 years 2 weeks ago
Ecorys heeft de maatschappelijke kosten en baten van Groningen Airport Eelde in kaart gebracht. Dit gebeurde op verzoek van de provincie Drenthe. Deze provincie is mede-aandeelhouder van de luchthaven, evenals de provincie Groningen en de gemeenten Assen, Groningen en Tynaarlo. Aanleiding...
4 years 1 month ago
Ecorys heeft onderzoek gedaan naar het maatschappelijke rendement van een nieuwe aanpak van overlast en criminaliteit op en rond het Columbusplein in Amsterdam-West. Uit de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) blijkt dat het inzetten van een buurpraktijkteam tot een flink rendement leidt....

Pages