News Archive

3 months 5 days ago
Het project Versterking Medezeggenschap is in 2014 opgezet met als doel het versterken van de medezeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs en wordt gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Op basis van de door Ecorys geëvalueerde tweede projecttermijn...
3 months 3 weeks ago
Betere structurele beschikbaarheid van vergelijkbare grensstatistieken, met een scherper regionaal detailniveau. Dat is de wens van het kabinet zoals geformuleerd in de onlangs gepubliceerde Kamerbrief over grensoverschrijdende samenwerking, gebaseerd op onderzoek van Ecorys.In opdracht van de...
4 months 2 days ago
Ecorys voert in opdracht van de Oezbekistische delegatie van de Europese Unie een assessment uit van de overheidsuitgaven en de financiële verantwoording (PEFA) in Oezbekistan. Het hoofddoel van de PEFA-beoordeling 2018 is de regering van Oezbekistan en haar ontwikkelingspartners een objectieve,...
4 months 1 week ago
Tijdens het Maritime Awards Gala 2018 overhandigde Cora van Nieuwenhuizen de Maritieme Monitor aan Wim van Sluis, voorzitter stichting Nederland Maritiem Land. De Maritieme Monitor wordt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uitgevoerd door Ecorys en geeft een beeld van de...
4 months 1 week ago
In het regeerakkoord is de invoering van een vrachtwagenheffing opgenomen. Het doel hiervan is binnen- en buitenlands vrachtverkeer te laten betalen voor het gebruik van de weg. Tevens heeft de heffing als doel om te innoveren en te verduurzamen van de Nederlandse vervoerssector. De heffing...
4 months 2 weeks ago
Ecorys heeft de studie over de begrotingsruimte en de politieke economie van landen in Oostelijk en Zuidelijk Afrika afgerond. Het doel van deze studie was om de rol van politiek-economische factoren rond het opstellen en het inzetten van de begrotingsruimte voor investeringen in kinderen in Oost-...
4 months 2 weeks ago
Dr. Brigitte Slot, sectorleider van het Ecorys 'Security and Justice-team, was door het Taiwanese Industrial Technology Research Institute (ITRI) uitgenodigd om een keynote speech te geven over de nieuwe algemene EU-verordening voor gegevensbescherming (AVG). Door de grote invloed van AVG op...
4 months 2 weeks ago
 Op 5 november hebben vier consultants van Ecorys Nederland (Nora Plaisier, Umair Mehmood, Onno de Jong en Marten van den Bossche) een workshop gegeven aan 30 deelnemers uit de Rotterdamse havengemeenschap. Het primaire doel van deze workshop was om belangrijke efficiëntieverbeteringen te...
4 months 3 weeks ago
Op 5 oktober 2018 werd de door Ecorys gecoördineerde Maritime Delta Monitor 2017 door wethouder Burggraaf van Dordrecht aangeboden aan Agnes Mulder, voorzitter van de vaste Tweede Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat. In de monitor, uitgevoerd door Ecorys in samenwerking met Netherlands...
5 months 1 week ago
Op 8 oktober 2018 stuurde minister Bruins (Medische Zorg en Sport) drie rapporten naar de Tweede Kamer over medische technologie. De rapporten gaan over de toekomst van de medische technologiesector en medische hulpmiddelen. Twee rapporten van de drie rapporten zijn geschreven door Ecorys: ‘...

Pages