News Archive

1 month 4 days ago
Begin 2018 zal er een thematische editie van de International Journal of Technology Assessment in Health Care gepubliceerd worden, volledig gewijd aan INTEGRATE-HTA. INTEGRATE-HTA was een innovatief driejarig project onder het Zevende Kaderprogramma (FP7)  van de Europese Commissie. Het...
1 month 1 week ago
Duitsland voert naar verwachting op 1 januari 2019 een vignet in voor het gebruik van het hoofdwegennet: het Duitse autosnelwegennet en de Bundesstraßen. Voor voertuigen met een niet-Duits kenteken, zoals voertuigen met een Nederlands kenteken, is het vignet uitsluitend verplicht voor gebruik van...
1 month 1 week ago
Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) heeft Ecorys gevraagd een analyse van het Wft-vakbekwaamheidsbouwwerk uit te voeren. De evaluatie dient inzichtelijk te maken of het huidige bouwwerk (dat in 2014 is geïntroduceerd) voldoet aan de uitgangspunten en doelstellingen die...
1 month 2 weeks ago
In zijn doctoraat onderzoekt transporteconoom Jochen Maes  of het gebruik van fietskoeriers rendabel is in het commercieel transsport van e-commerce in stedelijk gebied. Pakketvolumes in België groeiden tussen 2013 en 2015 met 24,3%. 79% van de Belgische e-shoppers verkiezen de goederen thuis...
2 months 1 week ago
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de, door Ecorys opgestelde, ‘Rendementsmonitor’ gepubliceerd. Hierin wordt de financiële rendementen van warmteleveranciers geanalyseerd. De ACM rapporteert aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over de uitkomsten. Dit is de...
2 months 1 week ago
Afgelopen zaterdag (11 november jl.) heeft Marten van den Bossche op Radio 1 over de haven in Rotterdam gesproken. In het fragment was hij samen met Dion den Dekker, duiker en hoofdrolspeler in een documentaire van Discovery over de Rotterdamse haven. Zo kon er ingegaan worden op de praktische kant...
2 months 2 weeks ago
Bibliotheken hebben een steeds ruimere maatschappelijke taak en helpen kwetsbare burgers bij het opdoen van digitale vaardigheden. De Belastingdienst ondersteunt de bibliotheken hierbij financieel onder regie van de Koninklijke Bibliotheek. Ecorys voert in opdracht van de Koninklijke...
2 months 2 weeks ago
Ecorys heeft een onderzoek uitgevoerd voor FME naar ‘de waarde van zorgtechnologie’. Zorgtechnologie is essentieel voor de Nederlandse gezondheidszorg; het levert een bijdrage aan het dagelijks functioneren van ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Verder wordt het gebruikt door...
2 months 2 weeks ago
In opdracht van de gemeente Rotterdam heeft Ecorys onderzocht hoeveel coffeeshops de gemeente nodig heeft. Hierbij is strikt uitgegaan van de economische behoefte: de verhouding tussen vraag en aanbod. Daarvoor zijn twee peilmomenten gekozen, namelijk het jaar 2016 (het laatste jaar waarover...
3 months 1 day ago
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft Ecorys en PNO Consultants de opdracht gegeven om de regelingen, middelen en faciliteiten te inventariseren die provincies, Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) en Economic Boards hanteren om de regionale...

Pages