News Archive

2 weeks 2 days ago
En dit ontwikkelingsgerichte onderzoek werken Ecorys en CAOP samen. Op basis van inzichten uit de literatuur over lerende organisaties, aangevuld met praktijkkennis vanuit een focusgroepbijeenkomst, ondersteunen wij drie (gemeentelijke) schuldhulporganisaties in het proces naar een ‘lerende...
2 weeks 2 days ago
De Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen heeft Ecorys gevraagd om onderzoek te doen naar integriteit en onafhankelijkheid bij pensioenfondsen. Op basis van een online enquête en 15 interviews onder bestuurders en intern toezichthouders hebben we in kaart gebracht in hoeverre zij dilemma’s zijn...
1 month 3 days ago
De warmtetransitie 'van het aardgas af' is in Berlijn al ver gevorderd. Hoe ze dat hebben gerealiseerd en welke 'lessons learned' er zijn valt te ontdekken tijdens de warmtereis op 9-10 mei. Berlijn is interessant omdat het van oudsher een stad is die haar gebouwen collectief verwarmt. Echter,...
1 month 3 weeks ago
Afgelopen jaar was een uitzonderlijk droog jaar. Risico’s van droogte waren veelvuldig in het nieuws. De Nederlandse waterbeheerders hebben de ontwikkelingen nauwlettend gemonitord en actief bijgestuurd om negatieve gevolgen te beperken. Nu de meeste gevolgen van de droogte achter de rug zijn...
2 months 6 days ago
 De arbeidsmarkt kampt nog steeds met toenemende krapte. Vooral in het primair onderwijs (po) is de ervaren krapte steeds groter; er worden meer vaste aanstellingen aangeboden, er zijn minder kandidaten per vacature. Het aantal (online) vacatures in het po is ten opzichte van een jaar geleden...
2 months 1 week ago
Een (compacte) overheid met voldoende en goed gekwalificeerde, integere medewerkers en politieke ambtsdragers tegen verantwoorde kosten. Dat is de beleidsdoelstelling van artikel 7 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gedurende de onderzoeksperiode (2013-2017).  In...
2 months 1 week ago
Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) heeft het Ecorys-eindrapport van de beleidsdoorlichting van artikel 22 van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze doorlichting gaat over het beleid voor Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s....
2 months 2 weeks ago
Ecorys en PBLQ hebben een maatschappelijke kostenbatenanalyse (MKBA) uitgevoerd naar de kosten en baten van de Wet open overheid (Woo). In het rapport is onderscheid gemaakt tussen de kosten en baten van het op orde brengen van de informatiehuishouding en het implementeren van de Woo. Uit de MKBA...
2 months 3 weeks ago
Alexander Oei is nu anderhalf jaar consultant bij Ecorys binnen de Natural Resources sector, en focust zich met name op energieprojecten. In dit artikel legt Alexander uit hoe het is om bij Ecorys te werken.Wat heeft ertoe geleid dat je bij Ecorys bent komen werken?Ik heb Technische Bestuurskunde...
3 months 4 days ago
Ieder jaar steunt Ecorys een goed doel voor Kerst. Dit jaar heeft Ecorys € 5.000,- gedoneerd aan Recycled Park. Recycled Park is het voorstel om de plastic vervuiling in de Nieuwe Maas op te vangen, vlak voordat het de Noordzee bereikt. Het opgevangen plastic wordt hergebruikt/recycled om een...

Pages