Saoedische viceminister van Economische Zaken op bezoek bij Ecorys

Op maandag 25 juni heeft de Saoedische viceminister van Economische Zaken Abdulaziz Alrasheed een bezoek gebracht aan Ecorys in Rotterdam. De wens van de viceminister is om meer te leren over de Nederlands aanpak omtrent economische analyse en forecasting. De aanleiding hiervoor is de economische hervormingsagenda Vision 2030, die tot doel heeft de Saoedische economie minder afhankelijk te maken van olie-inkomsten.

Het bezoek aan Ecorys had als doel om inzicht te krijgen in de economische forecasting en de analyses die Ecorys uitvoert. Verder kwamen de door Ecorys opgestelde maatschappelijke kostenbatenanalyses (bijv. doorrekenen van grote infrastructuurprojecten) en de aanpak van werkloosheid aan bod.

Voor meer informative kunt u contact opnemen met:

Afdeling Marketing & Communicatie
E mc@ecorys.com
T 010 4538 577