Rapport Ecorys over grensoverschrijdende arbeidsmarktstatistieken aangeboden aan Tweede Kamer

Betere structurele beschikbaarheid van vergelijkbare grensstatistieken, met een scherper regionaal detailniveau. Dat is de wens van het kabinet zoals geformuleerd in de onlangs gepubliceerde Kamerbrief over grensoverschrijdende samenwerking, gebaseerd op onderzoek van Ecorys.

In opdracht van de ministeries Economische Zaken en Klimaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Ecorys onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van grensstatistieken langs de Nederlands-Duitse en Nederlands-Vlaamse grens. Het onderzoek is uitgevoerd door middel van desk-research en interviews met statistiekbureaus en beleidsmedewerkers aan beide zijden van de grens.

Behoefte aan grensoverschrijdende arbeidsmarktinformatie
Verbetering van de grensoverschrijdende samenwerking staat als doel geformuleerd in het Regeerakkoord. Het versterken van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt is hierin een belangrijke prioriteit. In de zoektocht naar bruikbare informatie om beleid op te kunnen baseren, heeft het CBS veelvuldig studies uitgevoerd naar de grensoverschrijdende arbeidsmarkt. Daarnaast heeft het CBS ook in samenwerking met Duitse en Belgische partners gewerkt aan het vergroten van inzicht in grensoverschrijdende statistieken. Zo zijn er rapportages gemaakt voor de grensregio’s Nederland–Noordrijn Westfalen, Nederland–Nedersaksen en Nederland–Vlaanderen.

De ministeries hebben Ecorys gevraagd om inzicht te verschaffen in:
1. wat de CBS-onderzoeken naar grensoverschrijdende statistieken hebben opgeleverd, en;
2. of en in hoeverre de opgestelde indicatoren relevant zijn voor het opstellen van arbeidsmarktbeleid.

Beleidsrelevantie en –gebruik van grensoverschrijdende statistieken
De CBS-onderzoeken hebben een inkijkje gegeven in de mogelijke opbrengsten van het wegnemen van grensbelemmeringen. De relevantie van de gebruikte indicatoren wordt onderkend door het veld. Op dit moment worden statistieken nog weinig gebruikt in het vormgeven van beleid, vanwege de tekortkomingen van de data. Structurele beschikbaarheid, het juiste detailniveau en vergelijkbaarheid zijn de randvoorwaarden om het potentieel van de grensstatistieken te ontsluiten.

Klik hier om het rapport en de Kamerbrief te downloaden.

Contactpersoon:
Dr. Saraï Sapulete, Senior Consultant
T 010 4538 800 | E sarai.sapulete@ecorys.com