Preventie van schulden bij jongeren: wat werkt in de praktijk?

Kennisdeelsessie voor gemeenten 

14 September 2017: 14.00- 16.30
Ecorys, Watermanweg 44 (11e verdieping), Rotterdam

Een groeiend aantal jongeren kampt met schuldenproblematiek. Preventieve activiteiten zijn belangrijk, met name in de schuldhulpverlening bij jongeren. Ecorys organiseerde in mei een kennisbijeenkomst over dit thema en er bleek behoefte aan een vervolg. Daarom organiseert Ecorys een nieuwe kennisdeelsessie waarin gemeenten praktijkvoorbeelden delen en samen nadenken over hoe zij dit probleem aanpakken. De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 14 september van 14:00 tot 16:30. 

Op het programma:
1.    Presentaties van interventies uit de gemeente-praktijk: 

  • SchuldHulpMaatje Jong: ‘Jongerenmaatjes’ bieden op vrijwillige basis hulp aan jongeren met schulden. Jongerenmaatjes zijn actief in de gemeenten Den Haag, Haarlem, Utrecht en Zwolle.  
  • Moneyways: Dit is een lesconcept ontwikkeld door Diversion en het Nibud. Peer educators gaan met leerlingen tussen de 12 en 18 jaar in gesprek over de thema’s geld, armoede, schulden, verleidingen en groepsdruk. Het programma loopt in 12 gemeenten. 
  • Theatergroep Playback maakt middels interactief theater geldgedrag van jongeren inzichtelijk en bespreekbaar voor jongeren, docenten en ouders. Middels lokale netwerken met schuldhulpverlening, banken, CJG’s etc worden inzichten ingebed in lokaal gemeentelijk beleid. De theatergroep speelde 800 voorstellingen door heel Nederland.

2.    Brainstormsessie met gemeenten: Waar kunnen we op voortbouwen en wat missen we? In dit onderdeel halen we op wat goed gaat bij gemeenten en wat nog mist om deze problematiek effectief aan te pakken. 

Waarom deze sessie?
Rond het meten van effecten in het sociaal domein krijgt Ecorys veel vragen van gemeenten. Vooral als het gaat om de effecten van preventie. Investeren in preventie voorkomt duurdere zorg later, zo is het idee. Maar is dit zo en hoe kunnen we dit inzichtelijk maken? Veel gemeenten zetten steeds actiever hierop in en willen van elkaar leren. Daarom organiseren we deze bijeenkomst waarin kennisuitwisseling centraal staat.

Voor wie?
Deze sessie is voor gemeenten georganiseerd. We nodigen managers/ beleidsmedewerkers van gemeenten uit. Er is ruimte voor maximaal 30 deelnemers. Er zijn geen verdere kosten verbonden aan deelname.

Komt u ook? 
Meld u voor 8 september 2017 aan bij adviseur Sociaal Domein Annejet Kerckhaert, via annejet.kerckhaert@ecorys.com / 06 – 51 938792

We kijken uit naar een leerzame en interessante middag!