Onderzoek Ecorys voor de Beleidstafel Droogte naar de Tweede Kamer

Het jaar 2018 was een uitzonderlijk droog jaar. Naar aanleiding hiervan is de Beleidstafel Droogte ingesteld, waarvan resultaten nu naar de Tweede Kamer zijn gestuurd. 

De minister presenteert cijfers over de economische schade door de droogte van 2018. Ecorys heeft hiervoor het achterliggende onderzoek gedaan. Dit heeft geleid tot een kwantitatieve inschatting van de economische schade. Hierbij is gekeken naar de gevolgen voor de belangrijkste gebruikers van zoetwater: landbouw, natuur, scheepvaart, drinkwaterbedrijven, stedelijk gebied, waterrecreatie, energie en industrie. 

Voor meer toelichting van de resultaten van het onderzoek verwijzen we naar onze achtergrondrapportage

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Karel van Hussen
E karel.vanhussen@ecorys.com

Ilse van de Velde
E Ilse.vandevelde@ecorys.com