Minister biedt de Tweede Kamer Ecorys-onderzoeksrapport aan over Effecten Europees Mobiliteitspakket

De Europese Commissie (EC) heeft met het Europees Mobiliteitspakket voorstellen ontwikkeld voor de wegtransportsector. De voorstellen richten zich op het het functioneren van de interne markt, op het verbeteren van de sociale dimensie en op beprijzing en duurzaamheid. Concrete onderwerpen die worden uitgewerkt, zijn o.a.: aanpassing van de Eurovignetrichtlijn, mogelijkheid tot cabotage, het monitoren van CO2, aanpassing van de rij- en rusttijdenwet en elektronische tolheffing. Ecorys heeft in  opdracht voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzoek gedaan naar de effecten van het Europese Mobiliteitspakket op de Nederlandse wegtransportsector. 

In een brief van de minister van IenW (Van Nieuwenhuizen) aan de Tweede Kamer op 18 december jl. biedt ze het  onderzoek aan en worden de Ecorys conclusies onderschreven.
De belangrijkste conclusies zijn, in de woorden van de minister:
“Per saldo verwacht Ecorys vooral negatieve effecten voor de Nederlandse transportsector. Met name de door Ecorys verwachte toename van cabotage zal voor deze sector een negatief effect hebben. De Nederlandse transportsector bestaat immers hoofdzakelijk uit MKB-bedrijven, die grotendeels actief zijn op de binnenlandse markt. Het effect van het voorstel over rij- en rusttijden is voor de chauffeurs in de transportsector beperkt negatief door een toename van het risico op vermoeidheid en de gevolgen voor de verkeersveiligheid. Voor wat betreft de lasten voor transportbedrijven, zowel administratieve lasten als ook operationele kosten, zijn geen effecten gevonden die substantieel van omvang zijn.”

De minister zal de conclusies van het rapport gaan gebruiken voor de Nederlandse inzet in Brussel bij de bespreking van de voorstellen.

Klik hier voor het volledige rapport. Het rapport is al verschenen in o.a het Nieuwsblad Transport.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Marten van den Bossche
Global Practise Leader Trasport & Infrastructuur
E mc@ecorys.com
T 010 4538 577

Ricardo Popeliers
Senior consultant Trasport & Infrastructuur
mc@ecorys.com
T 010 4538 577