Meld je aan voor de voorjaarstraining Effectencalculator in maart

Ecorys geeft in maart in samenwerking met het Verwey Jonker Instituut een open training effectencalculator. 

De training wordt gegeven door Maarten Kwakernaak en Annejet Kerckhaert, beiden zeer ervaren in het toepassen van de methodiek in verschillende gemeenten en welzijnsorganisaties. 

De training is bedoeld voor iedereen die zelf aan de slag wil met het evalueren en meten van effecten in het sociaal domein. Inmiddels zijn er ruim 200 effectencalculateurs. Dit zijn onderzoekers, kwaliteitsmedewerkers/beleidsmedewerkers/sociaal werkers van gemeenten, zorgorganisaties, welzijnsinstellingen en andere maatschappelijke organisaties. 

De effectencalculator is een instrument om nieuwe werkwijzen in het sociaal domein te evalueren waarbij effecten op klantniveau worden geïdentificeerd en in kostenbesparingen worden uitgedrukt. 

Het is ook een dialoog instrument waarbij betrokkenen rond een case samen uit een rafelen wat de hulpvraag van de burger was, wat er aan ondersteuning is ingezet en wat daarvan de effecten zijn. 

Het is ook een vorm van onderzoek waarbij én de resultaten tastbaar zijn én het proces leerzaam is om werkwijzen kritisch met elkaar te bespreken. 

Waarom deed ik wat ik deed in dit proces? Waar kunnen we elkaar sneller vinden? Tegen welke 'schotten' lopen we aan binnen de gemeentelijke organisatie? 

Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.effectencalculator.nl/training-ec/

De trainingsdagen zijn 6 en 20 maart van 10-16.30u. Kosten bedragen €950.
Locatie wordt 4 weken voor aanvang bekend gemaakt (waarschijnlijk omgeving Utrecht).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Annejet Kerckhaert
Consultant
T 010 4538 577
E mc@ecorys.com