Meld je aan voor de najaarstraining Effectencalculator!

Ecorys geeft op 27 september en 16 oktober in samenwerking met het Verwey Jonker Instituut een open training Effectencalculator. De training wordt gegeven door Maarten Kwakernaak en Annejet Kerckhaert, ervaren adviseurs en trainers in het toepassen van de methodiek in verschillende gemeenten en welzijnsorganisaties. De training is bedoeld voor iedereen die zelf aan de slag wil met het evalueren en meten van effecten in het sociaal domein. Voor meer informatie over aanmelden en kosten zie de website of neem contact op met Annejet Kerckhaert.
 
Effectencalculator
De effectencalculator is een instrument om nieuwe werkwijzen in het sociaal domein te evalueren waarbij effecten op klantniveau worden geïdentificeerd en in kostenbesparingen worden uitgedrukt. Het is ook een dialoog instrument waarbij betrokkenen rond een case samen uit een rafelen wat de hulpvraag van de burger was, wat er aan ondersteuning is ingezet en wat daarvan de effecten zijn. Het is een vorm van onderzoek waarbij én de resultaten tastbaar zijn én het proces leerzaam is om werkwijzen kritisch met elkaar te bespreken. Waarom deed ik wat ik deed in dit proces? Waar kunnen we elkaar sneller vinden? Tegen welke 'schotten' lopen we aan binnen de gemeentelijke organisatie?

Methodiek
Inmiddels zijn er ruim 200 mensen getraind in deze methodiek. Dit zijn onderzoekers, kwaliteitsmedewerkers/beleidsmedewerkers/sociaal werkers van gemeenten, zorgorganisaties, welzijnsinstellingen en andere maatschappelijke organisaties.
 
Informatie
De trainingsdagen zijn 27 september en 16 oktober van 10.00 uur tot 16.30 uur. Kosten bedragen €950 exclusief Btw. Locatie: Ecorys, Watermanweg 44, Rotterdam.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Annejet Kerckhaert
Adviseur Sociaal Domein
T 06 51938792
E annejet.kerckhaert@ecorys.com