Kennissessie schulden bij jongeren

Effectmeting/evaluatie interventies schulden bij jongeren:
Wat werkt in de praktijk?
 
15 februari 2018: 14:00 – 16:15
Ecorys, Watermanweg 44 (11e verdieping), Rotterdam
 
Een groeiend aantal jongeren kampt met schuldenproblematiek. Hierom organiseert Ecorys opnieuw een kennisevent omtrent deze thematiek. Tijdens de vorige bijeenkomst bleek veel vraag naar informatie over welke aanpakken in de praktijk werken. Ecorys besteedt tijdens het komende kennisevent aandacht aan de evaluatie/effectmeting van interventies/aanpakken.
 
Het programma: 
  1. Presentatie Ecorys: Ecorys start met het presenteren van drie methoden om interventies te evalueren ofwel de effecten te meten. Dit zijn ‘de maatschappelijke kosten-baten analyse’ (MKBA), ‘de effectenarena’ en ‘de effectencalculator’. 
  2. Presentatie gemeente Rotterdam: onderzoek naar de behoefte van de doelgroep (social marketing onderzoek). Door inzicht te krijgen in de subjectieve ervaring van de doelgroep, kan beleid dat gedragsverandering bij jongeren beoogd op het gebied van armoede en schulden, effectiever worden ingericht.
  3. Presentatie gemeente Delft: de gemeente Delft is sinds kort met het Jongerenperspectieffonds gestart en zal de eerste ervaringen, (verwachte) werkzame elementen en resultaten presenteren. 
  4. Workshop: in dit onderdeel zal middels een interactieve workshop gebruik worden gemaakt van de effectencalculator. Binnen deze methode van effectmeting staat het belichten van specifieke cases centraal om zo effecten in kaart te kunnen brengen. Dit zal worden toegepast op een case uit de praktijk. 
 
Waarom deze sessie?
Rond het meten van effecten in het sociaal domein krijgt Ecorys veel vragen van gemeenten. Dit betreft onder andere nog niet voldoende beschikbare informatie over welke elementen werkzaam zijn in de begeleiding van jongeren en hoe de oorzaken van schulden bij jongeren effectief kunnen worden aangepakt. Zo worden er nieuwe aanpakken ontwikkeld als het ‘Jongerenperspectieffonds’ en ‘mobility mentoring’, maar hoe krijgen we inzicht in de werking/het effect van deze aanpakken? Dit zijn vragen die, zo blijkt uit voorgaande kennisevents, spelen bij gemeenten. Hierom organiseren we deze bijeenkomst waarin de evaluatie/effectmeting van interventies/aanpakken centraal staat. 
 
Voor wie? 
Deze sessie is voor gemeenten en maatschappelijke organisaties georganiseerd. We nodigen managers/ beleidsmedewerkers van gemeenten en maatschappelijk organisaties uit. Er is ruimte voor maximaal 30 deelnemers. Er zijn geen verdere kosten verbonden aan deelname.
 
Komt u ook?
Meld u voor 29 januari 2018 aan bij adviseur Sociaal Domein Annejet Kerckhaert, via annejet.kerckhaert@ecorys.com / 06 – 51 938792
We kijken uit naar een leerzame en interessante middag!