Kennisbijeenkomst duurzame woningcorporaties

De omschakeling naar duurzame energie in combinatie met betaalbare woonlasten en een beter wooncomfort is een van de grootste uitdagingen van dit moment. Gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties maken elk jaar prestatieafspraken om het energieverbruik en woonlasten van huurwoningen te beperken en over te stappen naar duurzame energie. Uit onderzoek blijkt dat de prestatieafspraken tussen corporaties, gemeenten en huurdersvertegenwoordiging meer wederkerig, ambitieuzer en concreter kunnen zijn dan nu het geval is. Daarnaast blijven regelingen en aantrekkelijke leningen om de energietransitie te financieren onderbenut. Om die reden nodigen RVO.nl, energieambassadeur Marlou Boerbooms en Ecorys u uit voor deze interactieve kennissessie! 

Klik hier om u direct aan te melden!

Meer informatie:

Thijs Fikken
E thijs.fikken@ecorys.com
T 06 408 725 21

Abco van Langevelde
E abco.vanlangevelde@ecorys.com 
T 06 360 626 14