INTEGRATE-HTA – thematische editie International Journal of Technology Assessment in Health Care

Begin 2018 zal er een thematische editie van de International Journal of Technology Assessment in Health Care gepubliceerd worden, volledig gewijd aan INTEGRATE-HTA. INTEGRATE-HTA was een innovatief driejarig project onder het Zevende Kaderprogramma (FP7)  van de Europese Commissie. Het project is in december 2015 afgerond en is uitgevoerd door een consortium van zeven organisaties uit vijf verschillende landen: Universität Bremen (co-coördinator), Ecorys, Ludwig Maximilians Universität München, Radboud UMC, Università Cattolica del Sacro Cuore, University, and the University of Sheffield.
 
Totstandkoming van het project
INTEGRATE-HTA is tot stand gekomen omdat in toenemende mate onderkend wordt dat het introduceren van technologie in een gezondheidszorgsysteem complexe gevolgen kan hebben. Er kan een veelheid van effecten zijn die elkaar kunnen beïnvloeden en daarnaast afhankelijk zijn van de context. Effecten kunnen bovendien sterk uiteenlopen tussen patiënten en verschillend gewaardeerd worden. Om beleidsmakers adequaat te kunnen informeren, is het van belang dat Health Technology Assessment (HTA) rekening houdt met deze complexiteit.
 
Het doel
Het doel van INTEGRATE-HTA was om bestaande HTA-methoden aan te passen of uit te breiden om beter met deze complexiteit rekening te kunnen houden. Elementen van de INTEGRATE-HTA methodologie zijn bijvoorbeeld scoping, onderzoek naar ethische, juridische en sociaal-culturele aspecten, het construeren van logic models, onderzoek van heterogeniteit, en multi criteria decision analysis. De methoden zijn getest in een case study rondom palliatieve zorg.
 
Thematische editie International Journal of Technology Assessment in Health Care

Op dit moment is er een thematische editie van de International Journal of Technology Assessment in Health Care in de maak, volledig gewijd aan INTEGRATE-HTA. Deze editie zal begin 2018 gepubliceerd worden en bevat artikelen geschreven door zowel onderzoekers uit projectteam als experts vanuit HTA-agencies wereldwijd (voor een preview van het artikel, klik op de link):

 
Voor meer informatie over  het project, het consortium, de resultaten (de zogenaamde ‘guidances’), presentaties, zie de project website: www.integrate-hta.eu.